Informatie over de Opleiding Obstetrie en Gynaecologie

Informatie over de opleiding Obstetrie & Gynaecologie staat op de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG, https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/regelgeving/huidige-regelgeving-per-specialismeprofiel/obstetrie-en-gynaecologie-1.htm). Deze bevat o.a.:

  • Opleidingsduur
  • Algemene Opleidingseisen
  • Opleidingseisen
  • Opleidingsschema
  • Opleidingsinrichtingen

Aanmelden als AGIO bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) kan via het online formulier op de website van de KNMG. Aanmelding als AGIO is verplicht (ingevolge artikel D.2. van de Algemene eisen voor de opleiding van medisch specialisten, Besluit CCMS no. 5-1999) en moet gebeuren voor de opleiding begint.
Ook alle MSRC-formulieren betreffende Evaluatie, Visitatie en Voortgangsgesprekken zijn hier te downloaden.

Aanmelden als aspirantlid van de NVOG is eveneens verplicht en is mogelijk vanaf drie maanden voor het begin van de opleiding m.b.v. het online formulier op deze website (https://www.nvog.nl/de-nvog/aanmelden-als-lid/).

Na het met goed gevolg beëindigen van de opleiding moet registratie bij de MSRC plaatsvinden.