Webinar Koepel Opleiding – Wat betekent het IZA voor de opleiding?

Datum: 29 september 2023
Locatie: Online

Een aantal keer per jaar organiseert de Koepel Opleiding een webinar van 16.00 – 17.30 uur voor (plv.) opleiders, leden van de opleidingsgroep en aios.

In de webinar van 29 september staat het Integraal Zorg Akkoord centraal en de gevolgen voor de opleiding.
Het Integraal Zorgakkoord gaat ons allemaal aan, maar hoe zit het nou eigenlijk? En wat betekent het voor de gynaecoloog van de toekomst?

Tijdens deze webinar horen we hoe het precies zit van 2 oud-AIOS die bij het ministerie gedifferentieerd hebben. Sjaak Wijma, oud-gynaecoloog en voorzitter van Zorginstituut Nederland vertelt ons meer over de verandering van de zorg in de toekomst en wat dit betekent voor ons.

Hoe we in de dagelijkse praktijk bij kunnen dragen aan toekomstbestendige zorg, wordt door Anneke Kwee verteld. AIOS zijn onmisbaar!

Zien we jou ook bij deze laagdrempelige, interactieve webinar op 29 september 2023 van 16:00 -17:30 uur.

Programma:

  •  Kansrijk VWS

Door Loes Romijn en Pien van Vierssen Trip, beiden gynaecoloog en oud differentiant bij het ministerie van VWS.

  •  Gynaecoloog aan roer ZIN; de verandering zit in onszelf!

Door Sjaak Wijma, voorzitter Zorginstituut Nederland, gynaecoloog np

  • Zorgevaluatie en Gepast Gebruik: AIOS onmisbaar?!

Door Anneke Kwee, gynaecoloog en medisch adviseur programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

 

Inschrijven is mogelijk via deze link!
Na registratie ontvangt u een e-mailbevestiging met informatie over hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.

Accreditatie zal worden aangevraagd.

Voor meer informatie:
carolienkanne@nvog.nl

Specifiek zoeken?