Webinar Koepel Opleiding | o.v.b. Evalueren van Regionale samenwerking in het opleidingscluster

Datum: 27 september 2024
Locatie: ZOOM

De Koepel Opleiding organiseert een aantal keer per jaar een webinar voor opleiders, plaatsvervangend opleiders en aios.
In de webinar staat een thema centraal dat betrekking heeft op het opleiden.

Op vrijdag 27 september is het voornemen een webinar te organiseren over kwaliteitsinstrumenten om de regionale samenwerking in het opleidingscluster te evalueren. Het programma wordt nog samengesteld en zal later volgen op deze plek.
De webinar is online via Zoom te volgen en start om 16.00 uur en eindigt om 17.30 uur

Registreer vooraf voor deze vergadering via deze link
Na registratie ontvangt u een e-mailbevestiging met informatie over hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.

Accreditatie wordt aangevraagd.

Mocht u suggesties hebben voor een toekomstig thema dan horen we dat ook graag.
Dit kan gemaild worden naar carolienkanne@nvog.nl

Specifiek zoeken?