Verplichte cursussen

1. Basiscursus Colposcopie
2. Basiscursus laparoscopie en hysteroscopie
3. Cobra Alpha Training
4. Cursus Foetale Bewaking
5. Cursus Toegepaste gynaecologische anatomie
6. Cursus Vulvapathologie
7. Echocursus
8. Gynaecongres
9. Landelijke Opleidingsdagen (LOD)
10. MOET Provider Course
11. New Born Life Support
12. SAVE’r cursus

1. Basiscursus Colposcopie

Inhoud: de 2-daagse basiscursus colposcopie is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse AIOS gynaecologie en gynaecologen die zich willen bekwamen in colposcopisch onderzoek. Tijdens de twee dagen komt alle basiskennis uitgebreid aan bod door middel van voordrachten, afgewisseld met interactieve sessies waarbij u zelf colposcopie- maar ook cytologie/histologiebeelden leert herkennen. Er wordt ingegaan op de anatomie, het ontstaan van cervicale en vaginale afwijkingen en het management van vrouwen die zijn doorverwezen met afwijkende uitstrijkjes.
De tweede dag worden bijzondere patiëntencategorieën behandeld, ook weer afgewisseld met interactieve colposcopiesessies. Aan het einde van de cursus kunt u goed beslagen aan de slag in de colposcopiekliniek.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: voor start verrichten van colposcopiën
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: tweemaal per jaar in juni en november
Kosten: 395 euro inclusief cursusmateriaal, lunches, koffie, thee
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen
Aanmelding:  https://www.stichting-oog.info/cursussen/colscopiecursus

2. Basiscursus laparoscopie en hysteroscopie (of soortgelijke cursus lokaal)

Inhoud: in de basiscursus worden de basisvaardigheden van de laparoscopie en hysteroscopie geleerd. Het advies is voor het starten van laparoscopieën en hysteroscopieën deze cursus te volgen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Locatie: Beide cursussen zijn lokaal geregeld.  Inschrijving verloopt dan ook via je eigen OOR
Aanmelding: via je eigen OOR, vraag zo nodig je VAGO clustervertegenwoordiger

3. Cobra Alpha Training

Inhoud: het gehele basale chirurgische palet zal de revue passeren.  Zowel chirurgische als endoscopische technieken (laparoscopie en hysteroscopie) worden besproken. Naast theoretische achtergronden (indicaties, complicaties) ligt het accent op kennismaking met instrumentarium en het oefenen van endoscopische vaardigheden op oefenopstellingen. De oefeningen worden gemeten op snelheid en vaardigheid en worden bijgehouden in een logboek.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: tweemaal per jaar op een woensdag en donderdag. De eerstvolgende trainingen staan voor 14 en 15 december 2022 op de agenda
Kosten: 500 euro, dit is inclusief lunch, stadswandeling en diner
Locatie: LUMC, Leiden
Aanmelding: https://www.boerhaavenascholing.nl/

4. Cursus Foetale Bewaking

Inhoud: de basale aspecten van de foetale oxygenatie, circulatie en het zuurbase evenwicht komen aan bod. Inzicht in de techniek en interpretatie van de meest gebruikte vorm van foetale bewaking, de cardiotocografie (CTG), eventueel in combinatie met STAN. Ook wordt aandacht geschonken aan het belang van de kwaliteit van de registratie, en aan de techniek en interpretatie van Doppler flow signalen van uteriene en foetale bloedvaten. Met name zal er aandacht zijn voor praktische aspecten: hoe vaak herhalen we een CTG of Doppler-meting, wat is het beleid bij ‘minder leven’, wat doen we met de druklijn, etc.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: in 2023 zal de cursus plaats vinden op 13 en 14 april
Kosten: 335 euro, dit is inclusief lunch en diner in restaurant Tout a Fait
Locatie: Maastricht UMC
Aanmelding: stuur een e-mail naar manon.gordijn@mumc.nl

5. Cursus Toegepaste gynaecologische anatomie

Na lang wachten is de cursus Toegepaste Gynaecologische Anatomie in een nieuw jasje gestoken en weer beschikbaar voor de AIOS Gynaecologie en Verloskunde. In het voorjaar van 2019 is de basiscursus reeds tweemaal gegeven met als resultaat enthousiaste deelnemers en positieve feedback!
Omwille van COVID-19 hebben we helaas de cursussen van het voorjaar van 2020 moeten cancellen maar nieuwe data zijn reeds bekend.
De cursus is een landelijk georganiseerde, verplichte opleidingscursus welke gegeven gaat worden in 2 regio’s te weten regio Zuid-Oost en regio Noord-West. De regio’s functioneren als communicerende vaten waarbij er uiteindelijk gestreefd wordt naar een centraal aanmeldingspunt.
Wat is er veranderd?
Er is een nieuwe opzet met 2 gesplitste dagen: 1 dag basiscursus en 1 dag gevorderde cursus. Er zullen nieuwe preparaten zijn, nieuwe voordrachten, een nieuw boek en een e-learning. Naast de theorie zullen de multidisciplinaire teams samen met de AIOS ‘hands on’ de anatomie bespreken die direct toegepast kan worden in de praktijk.
Wie kan zich inschrijven?
Binnen het Concilium is besloten de basiscursus primair toegankelijk te maken voor 1e, 2e jaars gynaecologen in opleiding. 3e, 4e , 5e en 6e jaars AIOS die ondanks hun reeds opgedane ervaring toch graag de Basiscursus zouden willen volgen, mogen zich opgeven maar zullen bij voldoende aanmeldingen van 1e  en 2e jaars, in eerste instantie niet in aanmerking komen. Voor AIOS die niet aan de beurt komen bij hun regio van voorkeur, wordt indien er plek is, de cursus aangeboden in de andere regio.
Gezien de lange afwezigheid van de cursus staat het aios vrij om, ondanks hun reeds opgedane ervaring, zich ook in te schrijven voor zowel de basis- als de gevorderden cursus. Voor aios die niet aan de beurt komen hun eigen regio van voorkeur, wordt indien er plek is, de cursus aangeboden in de andere regio.
Reeds geplande cursusdata

De Cursus TGA op locatie Amsterdam UMC van 14 en 15 maart as is definitief verplaatst naar:

  1. Basis: maandag 20 juni 2022, locatie LUMC, inschrijven kan via de inschrijflink.
  2. Gevorderd: dinsdag 21 juni 2022 (locatie Amsterdam UMC, AMC), inschrijven kan via de inschrijflink. Geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen

Er zijn nog plekken voor beide data.
De cursisten van 14/15 maart worden door de congres organisatie op de hoogte gesteld van de nieuwe data en de nieuwe locatie voor de basiscursus.

  • In navolging van de editie in het voorjaar hier de inschrijflink voor de basis en gevorderde cursus in het najaar, locatie Radboud op data 28 en 29 november 2022.

NB In 2020 en 2021 is de cursus in verband met Corona succesvol volledig online gegeven, ook de practica werden online gegeven. Mochten de maatregelen het niet toelaten de cursus fysiek te geven, zullen we genoodzaakt zijn de cursus wederom online te geven.

Namens regio Noord-West, Mignon van Gent, Gynaecoloog-Oncoloog en Fleur Bergwerff, Gynaecoloog, beide Amsterdam UMC
Namens regio Zuid-Oost, Sandrijne Lambrechts, Gynaecoloog-Oncoloog, Maastricht UMC+ en Dorien Koppes, aios gynaecologie cluster OOR-ZON

6. Cursus Vulvapathologie

Inhoud: de cursus vulvapathologie is bedoeld voor gynaecologen, dermatologen en AIOS gynaecologie/dermatologie die zich verder willen bekwamen in de diagnostiek en behandeling van vulvapathologie. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan zowel functionele anatomie als etiologie van afwijkingen. In interactieve sessies worden de meest voorkomende, maar ook de zeldzamere ziektebeelden van de vulva behandeld. Zowel etiologie als diagnostiek en behandeling komen hierbij aan bod.
Aan het eind van de cursus bent u in staat diverse ziektebeelden van de vulva te diagnosticeren en te behandelen volgens de huidige inzichten.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen voorkeur
Aantal dagen: 1 dag
Datum: tweemaal per jaar in januari en oktober
Kosten: 250 euro, dit is inclusief een exemplaar van het Nederlands Leerboek Vulvapathologie (van W.I. van der Meijden en W.A. ter Harmsel) en overig cursusmateriaal en de kosten voor lunch, koffie, thee.  Het leerboek ontvangt u op de dag van de cursus
Locatie: Van der Valk Breukelen
Aanmelding: https://www.stichting-oog.info/cursussen/cursus-vulvapathologie

7. Echocursus

Inhoud: deze cursus biedt u een theoretische basis en een leidraad om de beginselen van de echoscopie in de kliniek onder de knie te krijgen. De cursus is een combinatie van zelfstudie, het aanleggen van een portfolio en het maken van e-learning opdrachten. Het geheel wordt afgesloten op de terugkomdag, waar het portfolio wordt beoordeeld.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e en 2e jaar, maar ook ouderejaars en gynaecologen zijn welkom om mee te doen
Aantal dagen: 1 terugkomdag na afronden van casuïstiek in portfolio
Datum: de cursus kan op elk moment gestart worden, na het afronden van het portofolio kan de cursist zich aanmelden voor de terugkomdag.  Deze terugkomen zijn bedoeld voor verdieping van de stof en om de portfolio’s en problemen in de praktijk te bespreken
Kosten: 350 euro, dit is inclusief de terugkomdag en exclusief het leerboek ‘echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Vugt et al.
Locatie: LUMC, Leiden
Aanmelding: http://www.echocursus.net/

8. Gynaecongres

Inhoud: Op 16, 17 en 18 november 2022 vindt het 59e Gynaecongres in een hybride vorm vanuit Sportcentrum Papendal, Arnhem plaats. Op de woensdag en de vrijdag verzorgen één grote en één kleine pijler parallel de wetenschappelijke inhoud. Zo komen alle vier de pijlers tijdens het congres aan bod. Dat is interessant voor de leden en zo krijgen de dagen ook een meer interdisciplinair en interprofessioneel karakter, omdat ook geïnteresseerde vakgenoten van aanpalende specialismen en andere disciplines als verloskundigen, oncologieverpleegkundigen en fertiliteitsartsen het Gynaecongres kunnen bezoeken. De wetenschappelijke inhoud van de donderdag wordt ingevuld door de vier koepels. Aangevuld met de VAGO-ALV, de Talent-in-Onderzoek- en Nieuws van eigen bodem-sessie en de ALV.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: iedere AIOS dient elk jaar verplicht het congres te bezoeken
Aantal dagen: 3 dagen
Datum: jaarlijks in november
Locatie: Sportcentrum Papendal, Arnhem
Aanmelding: via www.gynaecongres.nl.

9. Landelijke Opleidingsdagen (LOD)

Inhoud: jaarlijks wisselende onderwerpen
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: elk jaar is het verplicht op één van de dagen aanwezig te zijn
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks op de 2e donderdag en 2e vrijdag van december
Kosten: 190 euro, dit is inclusief het diner op donderdagavond en 1x per 2 jaar de feestavond op donderdagavond
Locatie: Van der Valk Hotel Houten
Aanmelding: via de link bij de email die je ontvangt van de Commissie Cursorisch Onderwijs

10. MOET Provider Course

Inhoud: het doel van de cursus is het verhogen van de overlevingskansen voor zwangere en hun (ongeboren) kind en het verlagen van het risico op (blijvende) schade bij hen door het optimaliseren van obstetrische hulpverlening in Nederland. Het is een hands on cursus gericht op het aanleren van gestructureerde aanpak van onderzoek, behandeling en coördinatie. De cursus heeft een multidisciplinaire opzet en wordt gegeven door gynaecologen en anesthesisten aan gynaecologen, anesthesisten, eerste hulpartsen en verloskundigen De organisatie werkt met een groeiend instructeurskader dat geheel uit vrijwilligers bestaat. De instructeurs zijn allen MOET en/of ATLS getraind en hebben een aanvullende didactische scholing ontvangen. Zij worden bijgestaan door een team onderwijskundigen. De verhouding instructeur/cursist per cursus is zeer hoog (1 op 2). Bij het behalen van de cursusdoelen wordt een internationaal geldig certificaat verstrekt voor een periode van 4 jaar.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: meerdere data per jaar, zie website (www.moetcursus.nl)
Kosten: 1545 euro, dit is inclusief koffie/thee/lunches en cursusdiner op de eerste avond, doch exclusief het cursusboek
Voorbereiding: voorafgaand aan de tweedaagse face to face cursus is een e-learning module toegevoegd, waardoor druk op de cursus kan worden verminderd en de voorbereiding beter aansluit bij het hedendaagse interactieve leren. De VLE zal ongeveer 10 uur in beslag nemen. Let op: kandidaten die voorafgaand aan de cursus niet de gehele VLE hebben doorlopen, zullen slechts als toehoorder, en niet als cursist, aan de cursus kunnen deelnemen. Na de cursus ontvangt men in dat geval een auditor certificaat.
Ter voorbereiding op de cursus dient u het MOET Manual te bestuderen. Tijdens de cursus zelf is hier geen gelegenheid meer voor. De studiebelasting voor het doornemen van de MOET Manual is 20 tot 40 uur en wij raden u aan tijdig met de voorbereiding te beginnen.
Dit manual is te bestellen via onderstaande link bij Cambridge University Press: Cambridge University Press of bij www.bol.com, isbn: 9781107675346
Locatie: Stichting MOET NL, ALSG Opleidingscentrum: Spoorlaan 171-06, Tilburg
Aanmelding: https://moetcursus.nl/provider-course

11. New Born Life Support (of soortgelijke cursus lokaal)

Inhoud: de 1-daagse cursus bestaat uit lezingen over de fysiologie, opvang van pasgeborenen, speciale gevallen en intubatie. Voor aanvang van de cursus dient het Nederlandstalige boek uitgebreid doorgenomen te worden. Tevens is er een vaardigheidstraining in de praktische luchtwegondersteuning, het verkrijgen van toegang tot de circulatie en medicatie, uitleg over de resuscitaire en hartmassage. Ook is er ruimte in de cursus voor het oefenen van zogenaamde scenario’s waarbij de vaardigheden in de opvang geoefend kunnen worden in een realistische nabootsing van een casus onder leiding van een ervaren instructeur.
Tijdens de cursus wordt u begeleid door een groep instructeurs, de “faculty”. Dit zijn medisch specialisten en paramedici met uitgebreide ervaring op het gebied van opvang van pasgeborenen die daarnaast intensief didactisch geschoold zijn.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk en praktisch examen. Bij het succesvol afsluiten van de cursus ontvangt men een NLS® -Provider certificaat  dat internationaal erkend wordt door de Resuscitation Council (UK).
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1e jaar
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie website (onderstaande link)
Kosten: 495 euro, dit is inclusief lunch, exclusief het cursusboek
Locatie: Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen, Alphenseweg 2H, Riel
Aanmelding: https://www.sshk.nl/cursussen/newborn-life-support/

12. SAVE’r cursus (of soortgelijke cursus lokaal)

Inhoud: de SAVE’r cursus is een intensieve 1-daagse cursus en is in samenwerking met een aantal ziekenhuizen in Nederland ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor AIOS, ANIOS, AIGT en 2e lijns verloskundigen.  De cursus heeft als doel het verminderen van de kans op perinatale en maternale morbiditeit en mortaliteit door het systematisch en geprotocolleerd leren oplossen van acute obstetrische situaties.
Door interactief didactische onderbouwing van het beleid bij calamiteiten wordt aangeleerd te allen tijde om hulp te vragen, niet in paniek te raken en overzicht over de situatie te behouden. In een gecontroleerde, gesimuleerde omgeving (skillslabs) kan ervaring worden opgedaan met het effectief oplossen van noodsituaties waarbij de moeilijkheidsgraad kan worden aangepast aan de vorderingen en kan direct feedback worden gegeven.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: jaar 1 (of als ANIOS)
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie website
Kosten: 675 euro, dit bedrag is inclusief een lunch en uitrijkaart
Locatie: Medsim, Dominee Theodor Fliednerstraat 1, Eindhoven of METS Center, Rembrandlaan 1, Bilthoven
Aanmelding: https://www.medsim.nl/saver/ [1] of https://www.metscenter.nl/trainingen/training/saver-training/ [2]