Vacature Voorzitter Bestuur Pijler Foetomaternale Geneeskunde

10 oktober 2023

Algemeen

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staat voor de beste zorg voor vrouwen in elke levensfase. De werkgroepen en commissies zijn verdeeld in Pijlers en Koepels, met een focus op respectievelijk vakinhoud en beleidsorganisatie.

Werkorganisatie NVOG 

De NVOG functioneert in een snel veranderend zorglandschap. De vereniging zal intern goed georganiseerd moeten zijn om hierop proactief te kunnen inspelen en adequaat te kunnen reageren. Het bestuur van de NVOG werkt nauw samen met de koepels en pijlers. De koepels voor de overkoepelende, structurele zaken en de pijlers voor de inhoudelijke invulling hiervan.

Beleid 

 1. Patiëntparticipatie
 2. Sluiten Kwaliteitscirkel (kennishiaten, zorgevaluatie, richtlijnen, indicatoren, implementatie)
 3. Gynaecoloog van de toekomst (eindtermen breed/specialistisch, opleiding)

Oproep 

Voor het bestuur van de Pijler Foetomaternale Geneeskunde zijn we op zoek naar een voorzitter vanwege het verstrijken van de tweede termijn van 3 jaar van de huidige voorzitter.

Profiel

Als voorzitter verbindt u diverse werkgroepen binnen de pijler foetomaternale geneeskunde (FMG), zoekt u naar samenwerkingsmogelijkheden en geeft u sturing aan de werkgroepen. U vertegenwoordigt de werkgroepen en bent de verbinding tussen het NVOG bestuur en de werkgroepen. Daarnaast bent u voorzitter van de wetenschapscommissie van de pijler FMG en lid van het WPMZ bestuur.

U bent zeer betrokken bij de foetomaternale geneeskunde en bent als bestuurslid voor leden gemakkelijk aanspreekbaar en kunt zich inleven in de verschillen in positie en gedachten van de leden. U kunt daarmee rekenen op een breed draagvlak. U bent in staat om als pijlervoorzitter de belangen ten aanzien van kwaliteit, opleiding, wetenschap, organisatie en financiering van zorg op overtuigende en herkenbare wijze te behartigen en over te brengen naar de werkgroepen. Tevens bent u woordvoerder in de media omtrent zaken die spelen binnen uw pijler.

Resultaatgebieden 

 1. De voorzitter van het Pijler zorgt voor het bijeenroepen van de vergadering. Jaarlijks wordt vier keer vergaderd, het streven is tweemaal digitaal en tweemaal fysiek op de Domus Medica.
 2. Het Pijlerbestuur draagt zorg voor een (meerjarig) beleidsplan (mede gericht op de bovengenoemde beleidsspeerpunten).
 3. Jaarlijks wordt één tot twee keer een consultatie van het Pijler/Koepelbestuur met het bestuur NVOG gehouden. Het bestuur NVOG zorgt voor vaststelling van de datum en stelt in overleg met het Pijler/Koepelbestuur de agenda van deze consultatie samen. Samen met NVOG bestuur en koepels wordt een plan gemaakt om de beleidsspeerpunten, zoals bovengenoemd, binnen de pijlers in te bedden.
 4. Verantwoordelijk voor invulling van het Pijler FMG deel van het jaarlijkse Gynaecongres.

Functie-eisen

 • Actief werkzaam als gynaecoloog
 • Aantoonbare relevante bestuurlijke ervaring
 • Beschikking over breed draagvlak en netwerk binnen de NVOG
 • Brede interesse in de foetomaternale geneeskunde en de bereidheid zich inhoudelijk verder te verdiepen
 • Wetenschappelijk betrokken
 • Brede blik en visie op maatschappelijke ontwikkelingen aangaande de foetomaternale geneeskunde en ontwikkelingen in de zorg
 • Organisatorisch talentvol bij een coachende stijl van leiding geven
 • Communicatief sterk (spreekt anderen aan en kan zelf ook aangesproken worden)
 • Inspirerend en daarmee in staat mensen te motiveren

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Integer
 • Visie
 • Verbinder
 • Organisatiesensitief

Wat biedt de NVOG?

U heeft de mogelijkheid om met uw bestuur een bijdrage te leveren aan bestendiging en vernieuwing van de foetomaternale geneeskunde, zowel organisatorisch (bv opleiding) als wetenschappelijk, in het huidige en in het toekomstige dynamische tijdperk waarin innovatie en kennis een exponentiële vlucht zullen gaan nemen. Vacatie is beschikbaar, gerelateerd aan de tijdsbesteding van deze functie en conform de vacatieregeling van de NVOG.

Sollicitatieprocedure

 • De benoemingscommissie (NVOG-bestuur,  een lid uit de wetenschapscommissie en de WPMZ) maakt een selectie uit de kandidaten die zich hebben aangemeld.
 • De geselecteerde kandidaten hebben een eerste oriënterend gesprek met de benoemingscommissie (deze zullen ingepland worden in december 2023)
 • De benoemingscommissie brengt advies uit aan het bestuur van de NVOG over de meest geschikte kandidaat/kandidaten voor de functie naar aanleiding van de 1e gespreksronde.
 • Het NVOG-bestuur voert een tweede gesprek met de kandidaat/kandidaten die in aanmerking komen voor de functie.
 • Het bestuur zal haar keuze kenbaar maken aan de beoogde kandidaat en verdere afspraken maken met betrekking tot het in functie treden.

Geïnteresseerd? 

Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan verzoeken wij u dit vóór 15 november a.s. kenbaar te maken via bestuurssecretriaat@nvog.nl. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan contact opgenomen worden met de huidig voorzitter, Martijn Oudijk (m.a.oudijk@amsterdamumc.nl).

Graag een brief mailen t.a.v. het bestuur van de NVOG met uw motivatie en uw CV meesturen.

Vacature Voorzitter Bestuur Pijler Foetomaternale Geneeskunde

Specifiek zoeken?