Vacature lid Commissie Onderwijs – AIOS

9 augustus 2023

Er is plaats voor een aios-lid in de Commissie Onderwijs. De Commissie Onderwijs is een commissie van de NVOG adviserend aan de Koepel Opleiding.

De Commissie heeft als doel structuur te brengen in het onderwijs binnen de opleiding obstetrie & gynaecologie door inventarisatie en controle van de bestaande onderwijsactiviteiten, te onderzoeken of er behoefte bestaat aan uitbreiding van het bestaande cursorisch onderwijsaanbod en zorg te dragen voor afstemming van deze activiteiten op de nationale opleidingseisen en de Europese ontwikkelingen.

Eén van de hoofdtaken van de commissieleden is het periodiek evalueren van cursorisch onderwijs relevant voor het curriculum van de aios gynaecologie. De commissieleden zijn beurtelings toehoorder en rapporteren hun bevindingen en eventuele verbeterpunten aan de Commissie. De Commissie rapporteert op haar beurt aan de cursusorganisatie en de Koepel Opleiding.

Daarnaast is Commissie actief om het huidige landelijke cursorisch onderwijs voor de aios te professionaliseren en te moderniseren. Daartoe is een adviesrapport geschreven met een addendum en zijn er al concrete stappen gemaakt met de implementatie van een centrale Digitale LeerOmgeving (DLO). Er is de ambitie om cursusorganisaties middels de DLO te ondersteunen in logistieke, administratieve en financiële afhandeling van cursussen.

Tot slot streeft de Commissie ernaar 1 á 2 keer per jaar een thema-avond/webinar te organiseren met als hoofddoelgroep de cursusorganisaties van het landelijk aios onderwijs. Er zal iedere keer een ander thema centraal staan, maar met als doel verbinding te blijven houden met de cursusorganisaties.

De Commissie Onderwijs vergadert vier keer per jaar, waarvan minimaal twee keer digitaal.

We zoeken een aios-commissielid, die:
– aantoonbare belangstelling heeft voor de kwaliteit van onderwijs(een profilering in onderwijs is een pré)
– affiniteit heeft met moderne vormen van (assistenten)onderwijs (online)
– een actieve bijdrage wil leveren aan de professionalisering en modernisering van de huidige cursussen in de DLO omgeving.

Voor meer informatie kun je terecht bij de huidige voorzitter van de Commissie Onderwijs, Angelique van Dongen (ajcmvandongen@gmail.com) of Carolien Kanne.

Graag ontvangen we je brief, vergezeld van een CV, voor 10 september 2023. Je kunt je brief en CV mailen naar Carolien Kanne, beleidsadviseur Cie Onderwijs: carolienkanne@nvog.nl

Specifiek zoeken?