Update preferentiebeleid hormoonspiraaltjes

22 december 2022

Zorgverzekeraar VGZ heeft een bericht gepubliceerd over een aanpassing in de invoering van het voorkeursbeleid voor de hormoonspiraal Levosert. VGZ heeft besloten om eerst in een pilot te onderzoeken welke scholing zorgprofessionals nodig hebben om vertrouwd te raken met de Levosert en hoe het werken met de Levosert verloopt in de praktijk. Tot die tijd mogen zorgprofessionals zelf besluiten welk merk hormoonspiraal ze plaatsen. Eerder al had VGZ besloten om de aangekondigde startdatum van 1 september 2022 te verzetten naar 1 januari 2023. Dit naar aanleiding van het feit dat het NHG een de LHV samen met ons bij VGZ de bezwaren tegen het preferentiebeleid op hormoonspiraaltjes met levonorgestrel 52 mg onder de aandacht had gebracht. VGZ houdt ons allen op de hoogte van het verloop van de pilot.

VGZ komt met deze aanpassing tegemoet aan een aantal bezwaren, zoals gebrek aan communicatie en (tijd voor) onafhankelijke scholing. VGZ komt echter niet tegemoet aan het belangrijke bezwaar dat de zorgprofessional zelf de keuze voor een spiraal moet kunnen maken.

In een eerdere nieuwsbericht gaf het NHG aan dat Levosert niet zonder meer aanbevolen zou worden in de NHG-Standaard Anticonceptie, omdat bij de plaatsbepaling van spiralen niet alleen werkzame stof en dosering, maar ook het inbrengmechanisme meeweegt. Hieronder hebben we de informatie over de Levosert op een rij gezet.

Werkzame stof en dosering gelijk aan de Mirena
Levosert en Mirena zijn allebei hormoonspiralen met levonorgestrel 52 mg. De Levosert is door de EMA en het CBG als gelijkwaardig aan de Mirena beoordeeld voor wat betreft werkzame stof, dosering en afgiftepatroon.

Inbrengapparaat verschilt van Mirena
Het inbrengapparaat van Levosert verschilt van dat van Mirena. Het inbrengmechanisme van de Levosert lijkt op een oude versie van Mirena. De insertietube van Levosert is met 4,8 mm 0,4 mm breder dan die van de Mirena.  Het is niet bekend of deze verschillen klinisch relevante consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de kans op niet-succesvolle plaatsing of complicaties, zoals perforatie of expulsie.

Kostenbesparing
Volgens VGZ levert werken met de Levosert een grote besparing op van geneesmiddelkosten, wat meehelpt om de zorgpremie voor iedereen laag te houden. De mate van kostenbesparing door VGZ is helaas niet openbaar. De kosten zoals te zien zijn op de openbaar toegankelijke site www.medicijnkosten.nl verschillen nauwelijks. Kosten van scholing van zorgverleners, en eventuele vervolgkosten, zoals echografie, zijn bij de besparing niet meegerekend.

Keuze van spiraal volgens de NHG-Standaard Anticonceptie
Bij publicatie van de herziene NHG-Standaard Anticonceptie was de Levosert nog niet op de Nederlandse markt. De standaard gaat er bij koperspiralen, waarvan bij publicatie van de laatste herziening wel meerdere generieke varianten beschikbaar waren, vanuit dat de zorgprofessional zelf bepaalt met welke varianten hij/zij ervaring opdoet. De verwachting is namelijk dat zowel het ervaren gebruiksgemak als de mate van oefening in het plaatsen van de spiraal mede bepalend zijn voor het resultaat. Deze verwachting is van toepassing op zowel koper- en hormoonspiralen.

Adviezen voor de praktijk

Specifiek zoeken?