Rapport Endometriumcarcinoom in Nederland

We zijn verheugd u te kunnen informeren dat het rapport ‘Endometriumcarcinoom in Nederland’ binnenkort uitgebracht gaat worden. Het is opgesteld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met Cor de Kroon, Hanny Pijnenborg en Brigitte Slangen.
Dit rapport, gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie, biedt een overzicht van het voorkomen, de behandeling en de overleving van endometriumcarcinoom in Nederland, waarbij de verschillende regio’s worden vergeleken. Daarbinnen worden twee tijdsvakken (2012-2016 en 2017-2021) en histologische subtypen (endometrioïd en non-endometrioïd) naast elkaar gezet. 

We kijken ernaar uit om het rapport binnenkort met u te delen en samen te streven naar een nog betere zorg voor vrouwen met endometriumcarcinoom in Nederland. 

Rapport Endometriumcarcinoom in Nederland

Specifiek zoeken?