Proefschrift Hormone Signaling in endometrial cancer

Op 1 februari jl. heeft Willem Jan van Weelden zijn proefschrift Hormone signaling in endometrial cancer in het openbaar verdedigd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Het is al decennia lang bekend dat oestrogeen en progesteron spelen een belangrijke rol bij het ontstaan, de prognose en de behandeling van endometriumcarcinoom. Desondanks zijn er nog veel zaken onbekend. In het proefschrift worden een aantal nieuwe aspecten belicht die relevant zijn voor de klinische praktijk.

Bij het ontstaan van endometrioid endometriumcarcinoom speelt continue stimulatie van het endometrium door oestrogenen een belangrijke rol. Overgewicht en met name de activiteit van aromatase in het vetweefsel zijn van belang voor de oestrogeen productie van vrouwen in de overgang. Er werd onderzocht of de vetverdeling ofwel de verhouding tussen visceraal en subcutaan vet van invloed was op de type endometriumcarcinoom en oestrogeen spiegels. In deze studie werd aangetoond dat het subcutane vet een grotere bijdrage lijkt te leveren aan oestrogeen productie dan visceraal vet.

Voor de prognose van endometriumcarcinoom zijn aanwezigheid van oestrogeenreceptor (ER) en progesteronreceptor (PR) belangrijke biomarkers. Hoe hoger het percentage ER/PR des te beter de prognose en des te kleiner de kans op uitzaaiingen in lymfklieren. De meest gebruikte afkapwaarde voor ER/PR positiviteit is 10%, historisch overgenomen vanuit het mammacarcinoom. In dit proefschrift werden verschillende afkapwaarde onderzocht en bleek dat er drie groepen kunnen worden geïdentificeerd: 0-10% ER/PR met slechte prognose, 20-80% ER/PR met intermediaire prognose en 90-100% ER/PR met uitstekende prognose. Ook binnen de moleculaire classificatie lijken deze 3 groepen prognostisch relevant en derhalve wordt deze aangepaste classificatie voorgesteld voor klinische praktijk.

In de afgelopen decennia is hormonale behandeling van endometriumcarcinoom toenemend ingezet bij zowel jonge vrouwen met endometriumcarcinoom en bij oudere vrouwen (>75 jaar) met comorbiditeit. In twee systematische reviews is de effectiviteit van hormonale therapie onderzocht als palliatieve systeemtherapie. Hierin werd een effectiviteit van 25-36% voor progesteron gevonden, een effectiviteit van 10-20% voor tamoxifen en 8-9% voor aromataseremmers. Deze data ondersteunen het gebruik van progesteron als eerstelijns behandeling en tamoxifen als tweedelijns optie. Het was reeds bekend dat aanwezigheid van PR een belangrijke voorspeller is voor effectiviteit van hormonale therapie. Echter, binnen groot multicenter cohort (PROMOTE-studie) blijkt dat de hogere afkapwaarde voor PR van 50% moet worden aangehouden voor respons. Deze resultaten zullen worden gevalideerd in de prospectieve PROMOTE studie die nu open is voor inclusie (PROMOTE-P studie (Baarmoederkanker) | Kanker.nl).

Deelname aan deze studie is nog mogelijk. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen via promote@radboudumc.nl

Proefschrift Hormone Signaling in endometrial cancer

Specifiek zoeken?