Aanvragen Stipendium Oranjekliniek

Het Bestuur van de Oranjekliniek kent ieder jaar maximaal 2 onderzoekers een stipendium toe voor een bezoek aan een buitenlands centrum. Het maximale bedrag per onderzoeker bedraagt € 3.000.
Voor een dergelijk stipendium komen in aanmerking:

  • aspirant leden van de NVOG;
  • gynaecologen, de eerste 3 jaar na voltooiing van hun opleiding;
  • gynaecologen, die opgeleid worden in één van de drie subspecialismen (perinatologie, endocrinologie/fertiliteit, urogynaecologie en oncologie);
  • arts-onderzoekers die een onderzoek uitvoeren op het gebied van de obstetrie-gynaecologie èn kunnen aantonen dat aan hen een opleidingsplaats obstetrie-gynaecologie is toegekend.

Doel van het buitenlands bezoek:

  • verkrijgen van specifieke kennis onvoldoende aanwezig in Nederland;
  • vermeerderen van kennis of verkrijgen cq. evalueren van resultaten in het kader van een promotieonderzoek.

De aanvragen worden beoordeeld door de Oranjecommissie NVOG, bestaande uit:
Dr. Jolise Martens, namens het bestuur NVOG
Dr. Steven Koenen, namens Koepel Kwaliteit
Prof. Dr. Judith Huirne, namens Koepel Wetenschap
Deze commissie legt de keuze voor aan het Bestuur van de NVOG. Het Bestuur heeft vetorecht. Uiteindelijke toewijzing van de stipendia wordt bepaald door het Bestuur van de Oranjekliniek.

De aanvragen voor 2024 dienen voor 1 september 2024 ingediend te zijn en kunnen gemaild worden naar info@nvog.nl. Download het Aanvraagformulier Stipendium Oranjekliniek

Aanvragen Stipendium Oranjekliniek

Specifiek zoeken?