NZa wijzigt beleid rondom wijzigingsverzoeken

27 maart 2023

Als bepaalde zorgprestaties niet (meer) passen bij de huidige praktijk, kan aan de NZa worden verzocht om een wijziging aan te brengen (in regels, tarieven, dbc zorgproducten, etc). De NZa heeft onlangs aangekondigd dat zij – vanwege de doelen die uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) volgen – haar beleid hieromtrent op de schop gaat gooien. De NZa gaat inzetten op passende zorg (overeenkomstig het IZA). Echter, de NZa vindt dat de huidige bekostiging van de MSZ zorg de beweging naar passende zorg onvoldoende ondersteunt. Vandaar dat de NZa heeft aangekondigd dat zij de komende vijf jaar alleen (complexe) wijzigingsverzoeken in behandeling neemt die zien op een drietal IZA thema’s, namelijk 1. Meer aandacht voor de positie van de patiënt 2. Samenwerking stimuleren 3. Optimale inzet van mensen en middelen.

Meer informatie hierover vind je op de website van de NZa, via deze link. Heb je hier vragen over? Mail dan naar bbc@nvog.nl

Voor meer informatie klik hier

Specifiek zoeken?