Nieuw beleid bij een zwangerschap van 41 weken

17 februari 2021

In Nederland is het beleid om de gezonde zwangere bij een normaal verlopende zwangerschap vanaf 42 weken een inleiding te adviseren. In de nieuwe richtlijnmodule ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ wordt nu geadviseerd om naast de mogelijkheid om af te wachten, de zwangere met een éénling in hoofdligging de mogelijkheid van inleiden van de baring vanaf 41 weken aan te bieden.

In de richtlijnmodule ‘Beleid zwangerschap 41 weken’ die naar aanleiding van onder meer een grote Zweedse en een Nederlandse studie is ontwikkeld door de NVOG, KNOV, NVK, Patiëntenfederatie Nederland en Stichting Zelfbewustzwanger, wordt verder geadviseerd om in het gesprek met de zwangere de voor- en nadelen van zowel inleiding als afwachtend beleid te bespreken. Zo kan samen met de zwangere de voor haar en haar baby beste keuze worden gemaakt.

Specifiek zoeken?