Nederlandse Gynaecologische Registratie (NGR )

5 maart 2021

Eerstens heeft de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) een subsidie toegekend voor de doorontwikkeling van de Nederlandse Gynaecologische Registratie (NGR), waardoor we weer duurzaam verder hebben kunnen bouwen aan deze belangrijke registratie voor implantaten, continentieslings alsmede uterusextirpaties en laparoscopische ingrepen. Inmiddels is er een tijdelijke financiering (transitiegelden) via ZN beschikbaar. De Rapportage Doorontwikkeling Nederlandse Gynaecologie Registratie (NGR) (juli 2021) geeft meer achtergrondinformatie over het project.

Vernieuwde Dashboard NGR beschikbaar
In de afgelopen periode zijn er ook aanpassingen doorgevoerd in de registratie die de gebruiksvriendelijkheid verbeteren. En is het Dashboard NGR beschikbaar om jouw geaggregeerde gegevens te kunnen spiegelen aan het landelijk gemiddelde van de kwaliteitsregistratie. Dit alles ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Het dashboard wordt de komende periode uitgebreid met meer spiegeldata. De instructie geeft informatie voor het inloggen en invoeren van de data en het gebruik van het dashboard, inclusief informatie over de bereikbaarheid van de Helpdesk. En dit filmpje geeft uitleg over de NGR en het gebruik van de uitkomstinformatie voor de verbetering van de kwaliteit van zorg. Neem in geval van een data-lek zo spoedig mogelijk contact op met: Esther van Wissen via esthervanwissen@nvog.nl/088-1344703.

Relevante documenten

 

Specifiek zoeken?