Medisch Contact: Gynaecologen niet blij met uitstel integrale bekostiging geboortezorg

5 maart 2021

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) betreurt dat de bekostiging van integrale geboortezorg voorlopig nog geen deel uit zal maken van de reguliere bekostiging. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is juist heel tevreden met deze beslissing van de Tweede Kamer.

‘Wij hebben er bij alle partijen, inclusief de Tweede Kamer, voor gepleit om de integrale bekostiging – die nu nog binnen een experiment wordt bekostigd – per 2022 regulier te maken’, licht NVOG-directeur Fianne Bremmer desgevraagd toe. ‘De huidige monodisciplinaire manier van bekostigen zorgt voor schotten in de geboortezorg en belemmert de samenwerking tussen gynaecologen en verloskundigen. Zij zijn in financieel opzicht op dit moment ieder verantwoordelijk voor het eigen deel van de zorg. Maar wij denken dat het bijdraagt aan de kwaliteit en doelmatigheid van zorg als er veel meer wordt gewerkt vanuit één team en één gezamenlijke portemonnee en verantwoordelijkheid.’

Zorgstandaard

Al jarenlang zijn verloskundigen, gynaecologen en onder meer de Nederlandse Zorgautoriteit bezig met plannen voor (de bekostiging van) integrale geboortezorg. De eerste plannen daarvoor ontstonden in 2010, nadat bleek dat in Nederland de perinatale sterfte relatief hoog was. Nadat er twee jaar aan was gewerkt, kwam er in 2016 een concepttekst voor de Zorgstandaard Integrale geboortezorg tot stand. Pogingen om de mogelijkheid van integrale bekostiging verplicht te stellen, strandden telkens door verschillen in inzicht.

De KNOV heeft de afgelopen maanden uitgebreid gelobbyd om de integrale bekostiging nog niet deel uit te laten maken van de reguliere bekostiging van de geboortezorg, zo meldt de verloskundigenorganisatie in een bericht op de eigen website. De KNOV noemt het opnemen van integrale bekostiging als reguliere bekostiging prematuur en stelt dat het nog onduidelijk is wat de meerwaarde ervan is.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de Tweede Kamer juist heeft geadviseerd de geboortezorg per 2028 integraal te gaan bekostigen en een experiment met integrale geboortezorg op te nemen in de reguliere bekostiging voor 2022, lijkt kritisch over die lobby van de KNOV. In een bericht op de eigen website stelt de NZa dat ze de laatste weken hebben gezien dat er veel desinformatie werd verspreid over de integrale bekostiging: ‘vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm’. ‘We roepen deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken’, aldus de NZa.

Volgens de NVOG heeft het niet regulier maken van de integrale bekostiging nu al grote gevolgen. Bremmer: ‘We krijgen al verschillende signalen dat de animo bij regionale partijen om door te gaan met het huidige experiment en erin te investeren afbrokkelt, omdat er geen duidelijkheid is waar het naartoe gaat. We zijn wel in goed gesprek met de KNOV. We begrijpen de zorgen die er op onderdelen zijn en we zien ook dat er nog diverse vraagstukken op te lossen zijn, zoals de administratieve lasten en goede afspraken over het verschuiven van zorg. Wij pleiten voor een duidelijk moment waarop de integrale bekostiging wordt ingevoerd; dat zorgt voor minder vrijblijvendheid om die vraagstukken samen op te lossen.’

Specifiek zoeken?