Koninklijke onderscheiding voor Dick Schoot

2 mei 2022

Prof. dr. Dick Schoot is op 26 april 2022 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dick ontving de Koninklijke Onderscheiding met name voor zijn wetenschappelijk onderzoek naar de afwijkingen en de behandelingen van de baarmoeder. Hij nam in december weliswaar afscheid van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, maar is nog altijd als hoogleraar betrokken bij het ziekenhuis.

Schoot heeft zijn hele werkende leven gewijd aan het belangrijkste orgaan voor zowel de vrouw als de man: de baarmoeder. “Zonder dit orgaan zijn er immers geen mensen”, zo stelde hij nuchter vast in een recent interview.

Wetenschappelijke output
De wetenschappelijke output van Schoot is uitzonderlijk. Vooral voor een medisch specialist die niet verbonden is aan een universitair centrum. Dat vraagt extra inzet en vindingrijkheid. Zijn bevlogen aanpak en doorzettingsvermogen resulteerde in 2016 tot een benoeming als hoogleraar bij het Universitair Ziekenhuis in Gent (B). Ook ontwikkelde hij de laatste jaren samen met de TU/e een nieuwe echoscopische meetmethode om te kijken wat voor invloed samentrekkingen van de baarmoeder hebben op de innesteling van een embryo bij bijvoorbeeld IVF of bij vrouwen die maar niet zwanger worden.

Endoscopische gynaecologische chirurgie
Schoot is een van de boegbeelden van de endoscopische gynaecologische chirurgie in Nederland. Samen met een collega heeft hij de minimaal invasieve gynaecologie doorontwikkeld. Zelf zei hij daar onlangs over: “Ik heb in mijn beginjaren in het Catharina Ziekenhuis de kijkoperaties, waarbij we eileiders en eierstokken kunnen verwijderen, verder mogen ontwikkelen. Een grote snee over de buik was niet altijd meer noodzakelijk!” De inspanningen van Schoot hebben er mede toe geleid dat het Catharina Ziekenhuis nu beschikt over een centrum voor complexe gynaecologische chirurgie met een bovenregionale functie.

Endometriose
Ook op het gebied van endometriose heeft Dick pionierswerk verricht. Met aandacht heeft hij de zorg voor vrouwen met endometriose verbeterd en is de ziekte uit het verdomhoekje gekomen.

De NVOG feliciteert Dick Schoot van harte met de ontvangen Koninklijke onderscheiding.

Specifiek zoeken?