Pijler Oncologie (WOG)

In Nederland is de gynaecologische oncologie ondergebracht bij de Nederlandse vereniging voor obstetrie en gynaecologie (NVOG). De NVOG is ingedeeld in diverse pijlers, waaronder de pijler oncologie. De pijler oncologie heeft tot doel het bevorderen van een optimale, integrale zorg voor patiënten met gynaecologische (pre)maligne aandoeningen, het bevorderen van onderwijs en onderzoek, het verbreiden van de kennis van, het inzicht in, en de belangstelling voor dit onderdeel van het specialisme Obstetrie en Gynaecologie.

De pijler is een landelijke multidisciplinaire werkgroep (gynaecologen, radiotherapeuten, medisch oncologen, verpleegkundigen) gericht op alle ontwikkelingen met betrekking tot gynaecologische oncologie. Zij is het centraal orgaan en aanspreekpunt in Nederland voor zorgprofessionals binnen de gynaecologische oncologie en signaleert actief knelpunten in de inhoud en organisatie van de zorg, bespreekt deze en zet verbeteracties in gang. Op deze manier werkt de pijler structureel aan het verbeteren van de kwaliteit van de gynaecologische zorg.

Gynaecologisch tumoren

In Nederland krijgen jaarlijks circa 4.500 vrouwen de diagnose ‘gynaecologische tumor’. Endometriumcarcinoom komt het meeste voor met een incidentie van ± 2.000 patienten per jaar, gevolgd door ovariumcarcinoom (±1.300 p.p.j,), cervixcarcinoom (± 750p.p.j.) en vulvacarcinoom (± 400 p.p.j.). Daarnaast is er nog een aantal zeldzame tumoren zoals: trofoblast, sarcomen van de baarmoeder.

Organisatie van zorg

In Nederland zijn er 8 gynaecologisch oncologische regio’s. De zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker is rondom een of meer samenwerkende gynaecologisch oncologische centra georganiseerd. Elke patiënt wordt in de regio besproken in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO) met het gynaecologisch oncologisch centrum.

In de regio worden afspraken gemaakt aangaande diverse tumorsoorten. Voor cervixcarcinoom en vulvacarcinoom wordt de hoofdbehandeling in 1 van de 8 gynaecologische centra gedaan. De behandeling van ovariumcarcinoom wordt in 19 ziekenhuizen in Nederland gedaan en de behandeling van endometriumcarcinoom wordt in alle ziekenhuizen gedaan.

Overzicht:

Ziekenhuizen waar ovariumcarcinomen worden geopereerd sept 2021