Pijler Oncologie (WOG)

De Pijler Oncologie van de NVOG, oftewel de Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG), denkt inhoudelijk mee over onderwerpen die de oncologische geneeskunde aangaan. Het is een platform waar de leden zich kunnen laten horen op het gebied van de gynaecologische oncologie.

Organogram

Dagelijks bestuur Pijler oncologie

Voorzitter: Brigitte Slangen (Maastricht UMC)
Secretaris: Henriette Arts (UMC Groningen)
Penningmeester: Marchien van Baal (Flevoland Ziekenhuis Lelystad)

Algemeen bestuur Pijler oncologie (DB + afgevaardigden + voorzitters werkgroepen)

Afgevaardigden

Afvaardiging niet gyn centrum: Rafli van de Laar (Viecuri Venlo)
Afvaardiging VAGO: Sanne Samuels (Flevoziekenhuis Almere)
Afvaardiging V&VN: Ankie Krol (Meander MC Amersfoort)
Afvaardiging NVRO: Hetty van den Berg (Catharina zkh Eindhoven)
Afvaardiging bestuur NVOG: Harm de Haan (Isala Zwolle)
Afvaardiging NVMO: Roy Lalisang (Maastricht UMC)
Afvaardiging DGOG: Christianne Lok (CGOA Amsterdam)
Afvaardiging IKNL/extern lid: Suzanne Verboort, Maaike van der Aa

Voorzitters werkgroepen

Werkgroep Cervix Uteri: Ruud Bekkers (Catharina ziekenhuis Eindhoven)
Commissie Richtlijn Gynaecologische Oncologie: Cor de Kroon (LUMC Leiden)
Werkgroep Seksualiteit en Gynaecologische Kanker: Dorry Boll (Catharina ziekenhuis Eindhoven)
Werkgroep Trofoblast Tumoren: Christianne Lok (CGOA Amsterdam)
Dutch Gynaecological Oncology Audit: Willemien van Driel (CGOA Amsterdam)
Adviesgroep Kanker in de Zwangerschap: Christianne Lok (CGOA Amsterdam)

Secretariaat: Hella Hamelers-Paulus (h.hamelers@iknl.nl)

Werkgroepen

– Dutch Gynaecological Oncology Group (DGOG)
Dutch Gynaecological Oncology Audit (DGOA), DGOA Huishoudelijk reglement
Werkgroep Cervix Uteri (WCU)
– Werkgroep Trofoblast Tumoren (WTT)
– Adviesgroep kanker in de zwangerschap (AKZ)
– Werkgroep seksualiteit en gynaecologische kanker

– Regionale werkgroepen: