FMS Factsheet: introductie regiebehandelaar & document met handvatten voor de aanpassing van lokale protocollen

18 april 2023

De KNMG heeft de handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg herzien. Een belangrijke wijziging is dat niet langer meer over ‘hoofdbehandelaar’ wordt gesproken maar over ‘regiebehandelaar’. De FMS heeft in deze factsheet uitgelegd wat deze verandering betekent voor de dagelijkse praktijk van artsen.

Door de introductie van het begrip regiebehandelaar in plaats van hoofdbehandelaar zijn ziekenhuizen genoodzaakt hun lokale protocollen aan te passen. De FMS geeft in dit document handvatten die helpen bij het aanpassen van lokale protocollen.

Specifiek zoeken?