Deel uw ervaring met Samen Beslissen in de geboortezorg (invullen vragenlijst)

8 mei 2023

Deel uw ervaring met Samen Beslissen in de geboortezorg

Bent u een zorgverlener uit de geboortezorg, een AIOS, anesthesist, assistente, gynaecoloog, huisarts, jeugdarts, kinderarts, kraamverzorgende, neonatoloog, verloskundige of verpleegkundige? Laat dan nu weten wat uw ervaringen zijn met Samen Beslissen via een vragenlijst. U kunt eenvoudig deelnemen aan de betreffende vragenlijst via de volgende link Vragenlijst Samen Beslissen in de geboortezorg. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 8 minuten. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Achtergrond informatie:

In september 2021 is de campagne Samen Beslissen van start gegaan met als doel het proces van gezamenlijke besluitvorming tussen zorgverlener en zorggebruiker te bevorderen. Bij Samen Beslissen gaan de zorggebruiker en zorgverlener samen in gesprek over de mogelijkheden voor de best passende behandeling of zorg. De kraamzorg en verloskundigen hebben zich destijds ook bij deze campagne aangesloten. In de huisartsenzorg, medisch-specialistische zorg en de paramedische zorg zijn er metingen uitgevoerd met betrekking tot de campagne. Nu is het een mooi moment om nieuwe inzichten te verkrijgen hoe het gaat met Samen Beslissen in de geboortezorg. Met als doel dit proces, gepast voor deze sector, verder te ontwikkelen en verbeteren.

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), het Kenniscentrum kraamzorg, Bo Geboortezorg, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en Patiëntenfederatie Nederland hebben in samenwerking met Kantar Public en het College Perinatale Zorg (CPZ) een vragenlijst opgesteld waarin zorgverleners binnen de geboortezorg worden gevraagd hun kennis en ervaringen over Samen Beslissen te delen. Hiermee kunnen nieuwe inzichten worden verkregen: waar loopt het proces zoals gewenst, waar liggen verbeterpunten en waar is behoefte aan ondersteuning. Het is een onafhankelijk onderzoek en de resultaten worden gedeeld met alle betrokken partijen. De uitkomsten van het onderzoek worden in het najaar bekend gemaakt in een webinar georganiseerd door Patiëntenfederatie Nederland.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u mailen met de Patiëntenfederatie Nederland, e-mail: kwaliteit@patientenfederatie.nl.

 

Specifiek zoeken?