Webinar: Overbelaste gynaecoloog en de werkloze jonge klaren: duurzame inzetbaarheid de oplossing?

Datum: 10 mei 2023
Locatie: via Zoom

Op 10 mei vindt een gezamenlijke webinar plaats, georganiseerd door de BBC en de Koepel Opleiding. Onderwerp: duurzame inzetbaarheid.

 De zorg staat onder druk! We zijn kundig, goed opgeleid en gemotiveerd, maar werken onder steeds zwaardere omstandigheden. De werkdruk is hoog. Tegelijkertijd is het voor veel (startende) medisch specialisten lastig om een vaste baan te vinden en lijkt het medisch specialistische vak steeds minder aantrekkelijk te worden voor jonge collega’s (ANIOS). Als we niets doen dreigt de zorg vast te lopen. We moeten dus met elkaar aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. De (arbeidsmarkt)problematiek is echter complex en kent geen eenvoudige oplossing. We gaan daarom graag met jullie in gesprek hoe we het tij kunnen keren en zélf invloed kunnen uitoefenen op de toekomstbestendigheid van het vak en behoud van werkplezier; i.e. duurzame inzetbaarheid. In deze webinar willen we op een interactieve manier diverse oplossingsrichtingen met elkaar verkennen en bespreken.

Programma:

19.00 – 19.45    Advanced care(er) planning: toekomst- en beroepsperspectief (startende) medisch specialisten & duurzame inzetbaarheid
Annika Berends, internist-nefroloog UMCG, zij zet zich al jaren met hart en ziel in voor de zorg – in de breedste zin van het woord – zowel binnen als buiten het UMCG. Duurzame inzetbaarheid, toekomstbestendige zorg(professional), arbeidsmarkt en medisch leiderschap (persoonlijk en professioneel) zijn daarin belangrijke thema’s

19.45 – 20.45    Hoe kan duurzame inzetbaarheid er op de werkvloer uitzien? – uitgewerkt door LOGEX
Jeroen Becker, gynaecoloog St. Antonius Ziekenhuis, voorzitter BBC

20.45 – 21.00    Hoe nu verder, praktische aanbevelingen?

Registratie is noodzakelijk om deel te kunnen nemen:

https://demedischspecialist-nl.zoom.us/meeting/register/tJItdeygqjorEtxXA_W1_JSFMKnvXXdyBMUm.
Na registratie ontvang je een e-mailbevestiging met informatie over hoe je aan de vergadering kunt deelnemen.

Accreditatie is aangevraagd.

Ga jij ook het “goede gesprek” met ons aan?!

Specifiek zoeken?