Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie

Het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie (NTOG) is het officiële tijdschrift van de NVOG. De redactie wil de NVOG-leden en andere specialisten, werkzaam op het gebied van de gynaecologie, perinatologie en voortplantingsgeneeskunde, op de hoogte houden van ontwikkelingen op deze deelterreinen.

Het NTOG probeert haar doel te bereiken door middel van wetenschappelijke artikelen, (congres)verslagen, commentaren, columns, andere vaste rubrieken en themanummers.