Gynaecongres

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Gynaecongres van de NVOG een zogeheten voorjaars- en najaarscongres. Het 54e Gynaecongres vindt op 8 en 9 november a.s. in Flint te Amersfoort plaats.
Meer informatie over het programma en de inschrijving vind je op de website van het Gynaecongres.

Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) is er tijd voor een netwerkborrel en wordt de Rabobankzaal gereed gemaakt voor het

Gynaecologen cabaret met een reprise van “Oh mijn professor… !”

Dit vindt van 18.30-19.15 uur plaats.

FEESTAVOND DONDERDAG 8 NOVEMBER 2018 IN HEMELS, Langestraat 63, 3811 AC Amersfoort

Als feestlocatie is dit jaar gekozen voor Grand Café & Restaurant Hemels in Amersfoort. Vanaf 19.30 uur start het walking diner, waarna beneden de voetjes van de vloer kunnen en men boven rustig kan praten en eventueel genieten van een bierproeverijtje.

Thema
Een themafeest is ons goed bevallen en aan de feestgangers dit keer de keuze welk thema het gaat worden. Je kunt daarvoor tot 1 oktober a.s. stemmen op:
A: Proud to be fout
B: Famous duos
C: Be your hero tonight

Maak je keuze gelijktijdig bij je aanmelding voor het feest bekend in de mail aan gynaecongres@nvog.nl.

Kosten deelname
Categorie 1: NVOG-leden/buitengewone leden/andere medisch specialisten: € 75,00
Categorie 2: AIOS, ANIOS, arts-onderzoekers, senioren leden: € 67,50

Opgeven kan via: gynaecongres@nvog.nl (in de mail s.v.p. aangeven: categorie, aantal personen, eventuele dieetwensen) en door overmaking van het betreffende bedrag op rekening NL70 INGB 0000312070 onder vermelding van je naam en opgave feest. Je ontvangt van ons een betalingsbevestiging.

Na 1 oktober wordt het definitieve thema bekend gemaakt.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met Yvonne Broer (088-1344705) of Ank Louwes (088-1344704), gynaecongres@nvog.nl.

De commissie Gynaecongres en het NVOG-bestuur kijken ernaar uit je in Amersfoort te begroeten.

Data toekomstige congressen

55e Gynacongres-Pijlerdagen: 16 en 17 mei 2019 in Hotel Van der Valk, Utrecht
56e Gynacongres:  7 en 8 november 2019 in Flint, Amersfoort
57e Gynacongres-Pijlerdagen: 28 en 29 mei 2020 in Hotel Van der Valk, Utrecht
58e Gynacongres: 5 en 6 november 2020 in Flint, Amersfoort
59e Gynacongres-Pijlerdagen:  20 en 21 mei 2021 in Hotel Van der Valk, Utrecht
60e Gynacongres: 18 en 19 november 2021 in Flint, Amersfoort