Aanmelden als werkgroeplid

Met onderstaand formulier kunnen niet-NVOG-leden zich op voordracht van een NVOG-lid, lid van de betreffende werkgroep, aanmelden als lid van een NVOG-werkgroep. De aanvraag wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de betreffende werkgroep voorgelegd. Na de definitieve goedkeuring zal deze in de ledenadministratie worden verwerkt.

U wordt verzocht onderstaande gegevens in te vullen als u een lidmaatschap van de NVOG-werkgroep wenst aan te vragen. De onderstaande gegevens achten wij de minimaal benodigde informatie voor onze ledenadministratie om u als lid te kunnen toelaten. Voor het gebruik zie de NVOG privacyverklaring op de website.

Voor vragen over deze aanmelding kunt u contact opnemen met:
Bureau NVOG
Liesbet Hekkers
088-13 44 702 of 06- 48 36 89 79
nieuwwglid@nvog.nl

Contributies Werkgroepen en SIG’s: klik hier voor de tarieven

  • Werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie en SIG Kindergynaecologie en Endocrinologie: € 100 per jaar (incl. tijdschrift Journal of Pediatric and Adolescent Gynaecology). AIOS betalen € 10 per jaar (excl. Journal of Pediatric and Adolescent Gynaecology).
  • SIG Menopauze: NVOG-leden, artsen, arts-assistenten en verpleegkundige menopauzespecialisten van de VVOC kunnen lid worden. De contributie bedraagt € 50 per kalenderjaar. Voor AIOS is het lidmaatschap gratis. DMS-symposia zijn gratis toegankelijk voor leden, evenals toegang tot het ledendeel van de website. Meer info klik hier.