Aanmelden als werkgroeplid

Met onderstaand formulier kunnen niet-NVOG-leden zich op voordracht van een NVOG-lid, lid van de betreffende werkgroep, aanmelden als lid van een NVOG-werkgroep. De aanvraag wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de betreffende werkgroep voorgelegd. Na de definitieve goedkeuring zal deze in de ledenadministratie worden verwerkt.

Voor vragen over deze aanmelding kunt u contact opnemen met:
Bureau NVOG
Liesbet Hekkers
088-13 44 702
nieuwwglid@nvog.nl