Aanmelden als werkgroeplid

Met onderstaand formulier kunnen niet-NVOG-leden zich op voordracht van een NVOG-lid, lid van de betreffende werkgroep, aanmelden als lid van een NVOG-werkgroep. De aanvraag wordt ter goedkeuring aan het bestuur van de betreffende werkgroep voorgelegd. Na de definitieve goedkeuring zal deze in de ledenadministratie worden verwerkt.

U wordt verzocht onderstaande gegevens in te vullen als u een lidmaatschap van de NVOG-werkgroep wenst aan te vragen. De onderstaande gegevens achten wij de minimaal benodigde informatie voor onze ledenadministratie om u als lid te kunnen toelaten. Voor het gebruik zie de NVOG privacyverklaring op de website.

Voor vragen over deze aanmelding kunt u contact opnemen met:
Bureau NVOG
Liesbet Hekkers
088-13 44 702
nieuwwglid@nvog.nl

Contributies Werkgroepen en SIG’s:
– Werkgroep Kinder- en Adolescentengynaecologie en SIG Kindergynaecologie en Endocrinologie eur 100,- per jaar (incl. tijdschrift Journal of Pediatric and Adolescent Gynaecology)