Update standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

Geplaatst op 23 juli 2021

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is het standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ wederom iets aangepast.
Omdat zwangere vrouwen met COVID-19 een groter risico hebben op het ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte, worden alle zwangere vrouwen op ieder moment in de zwangerschap geadviseerd om zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin. In het standpunt staat daarnaast vermeld dat de Gezondheidsraad geen bezwaren ziet voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen.
Klik hier voor het nieuwe Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 19 juli 2021. Tevens is er een Informatiekaart wel of geen prik tegen corona tijdens de zwangerschap oktober 2021 ontwikkeld en wordt in de folders Ik wil zwanger worden, mag ik een prik tegen Corona? en Ik ben zwanger, mag ik een prik tegen Corona? meer uitleg gegeven over het standpunt.
Klik hier voor de Bronvermelding informatiekaart wel of geen prik tegen Corona tijdens zwangerschap.
Op de website van de Rijksoverheid vind je ook meer informatie over Zwangerschap en coronavaccinatie – Vaccinatie tegen het coronavirus.

Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker onveranderd bestaan.

Werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’
Het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ is opgesteld door de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Meer actueel