Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’

Geplaatst op 7 april 2021

Tekst Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ opnieuw aangepast
De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ wederom aangepast. In deze versie is als advies opgenomen: ‘De werkgroep beschouwt zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar en/of met een migratie-achtergrond eveneens als risicogroepen met verhoogde kans op een ernstig beloop. De werkgroep adviseert dan ook dat deze vrouwen als ze volgens de vaccinatiestrategie in aanmerking komen, ook in de zwangerschap, zich te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen’.
Klik hier voor het nieuwe Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 7 april 2021.

Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’
De multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ heeft op 8 januari het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ gepubliceerd. Naar aanleiding van de introductie van het COVID-19 Vaccin AstraZeneca heeft de werkgroep de tekst van het standpunt op 19 februari aangepast. De adviezen zijn gelijk gebleven. De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren. Er zijn twee groepen die hierop een uitzondering vormen.

Ten eerste betreffen het zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten. Ten tweede gaat het om zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 voorkomt en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen.

De werkgroep is verder van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. En hoewel de werkgroep dit niet propageert, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen in de preconceptionele periode bij een kinderwens of vruchtbaarheidsbehandeling. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen.

Voor meer informatie over de onderliggende ernstige ziekten e.d. verwijzen wij naar het standpunt (Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed (8-1-2021)).

Ongeacht de vaccinatiestatus blijven voor zwangere vrouwen net als voor anderen, de reguliere voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondneusmasker onveranderd bestaan.

Werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’
Het Standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ is opgesteld door de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’ met afgevaardigden vanuit de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG), Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), Patiëntenfederatie Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Meer actueel