Risico borstkanker en hormoontherapie

Geplaatst op 2 september 2019

Recent werd in de Lancet een meta-analyse gepubliceerd waarin werd beschreven dat in een grote groep vrouwen die op 65 jarige leeftijd borstkanker kregen, er bij 51% sprake was van gebruik van Hormoontsuppletietherapie (HST). De auteurs beschrijven een significant risico op het optreden van borstkanker en duur van gebruik bij alle typen HST, met name voor de oestrogeen-progesteron producten (muv vaginaal E2). Dit risico bleef verhoogd na staken HST.

Is dit nieuwe informatie?

Vanuit de WHI is bekend dat het risico op borstkanker gerelateerd is aan het type progesteron en duur gebruik. Het gaat ook in deze studie om regimes HST die niet meer worden voorgeschreven.
Een grote beperking is de studieopzet (prospectief cohortonderzoek), waarbij er data van verschillende cohorten is gepoold. Hierdoor ontstaat een groot risico op bias. Conclusies worden getrokken op basis van associaties, zonder dat er bewijs is voor een causaal verband.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Een  geïndividualiseerd beleid is van belang, waarbij risicofactoren als o.a. leeftijd, obesitas en alcoholgebruik moeten worden afgewogen tegen de voordelen op klachten en verbetering van kwaliteit van leven. Een verhoogd BMI resulteert in een verhoogd borstkankerrisico. Voor vrouwen jonger dan 40-45 jaar, met een a priori lager borstkankerrisico, geeft HST juist een langere en betere  levensverwachting door bescherming tegen hart- en vaatziekten, osteoporose en andere chronische aandoeningen.
Ten aanzien van het type progesteron en duur gebruik van HST is de NVOG richtlijn Management rondom menopauze onveranderd actueel.

Bestuur Dutch Menopause Society

EMAS: https://www.emas-online.org/type-and-timing-menopausal-hormone-therapy-breast-cancer-risk/
IMS: https://www.imsociety.org/manage/
images/pdf/2b650ccd4a2e0c63806d82ed2984ed69.pdf

NAMS: https://www.menopause.org/docs/default-source/default-document-library/2019-08-30-lancet-article-on-timing-of-ht-and-breast-cancer.pdf

Meer actueel