Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 7 mei 2021

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 7 mei 2021).

Tot 1 mei 2021 zijn door de NethOSS de COVID-19 positieve zwangeren in Nederland geregistreerd. We willen de 1e lijn, 2e lijn en kraamzorg heel erg bedanken voor alle meldingen die gedaan zijn en voor alle vragenlijsten die ingevuld zijn.

Vanaf 1 mei 2021 registreren we alleen nog de SARS-CoV-2 positieve zwangeren (tot 42 dagen post-partum) die opgenomen worden in het ziekenhuis.

Aangezien er via de NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de actuele situatie. De onderstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe ontvangen hebben.

Tot 30-4-2021 zijn in totaal 9148 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week.

Van de 9148 meldingen, hebben we van 7219 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 4725 vrouwen nog zwanger. Er heeft tien keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een covid-19 infectie doormaakte. Zesendertig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 33 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 417 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 38 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 211 vrouwen (51%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Bij 108 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3017; 44%), koorts (n=1804; 26%) en griepachtige klachten (n=1864; 27%).

Therapie:

Bij 670 zwangeren werd gestart met medicatie. Bij 125 vrouwen werd gestart met antibiotica. Er werd in 7 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij vijf vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 109 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 37 een O2 masker gekregen en zijn 18 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 10 ook op de buik beademd zijn en voor vier zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 23 vrouwen nog zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

Partus:

Van de 2424 vrouwen die niet meer zwanger zijn, is bij 88 vrouwen gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam. Driehondernegentig van de overige 2336 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 193 gaat het om een primaire sectio. Van de 197 secundaire sectio’s was in 51 casus sprake van niet vorderende baringen, in 94 casus van verdenking foetale nood, 4 keer een combinatie van niet vorderende baring en foetale nood en 63 om overige redenen. In 160 casus was sprake van vroeggeboorte (110 casus met een termijn <36 weken en 50 casus >36 weken). Er worden in 170 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Tweeënzestig zwangeren kregen corticosteroïden ter foetale longrijping. De bevalling werd bij 734 vrouwen ingeleid, van wie bij 35 vrouwen vanwege COVID-19. Pijnstilling durante partu werd bij 907 vrouwen gestart: epidurale analgesie (n=610), remifentanil (n=218), epidurale analgesie en remifentanil (n=35), pethidine of morfine (n=39), lachgas (n=9), zowel morfine als remifentanil (n=1). In 397 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor SARS-CoV-2, zes keer de kweek van het vruchtwater, tien keer de kweek van de placenta en drie keer van het navelstrengbloed.

Neonataal:

Van de 2363 pasgeborenen (er is in 27 casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 256 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Bij 1612 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven. Er zijn vier neonaten postpartum overleden, waarvan bij één vrouw zwanger van een gemelli, waarvan de doodsoorzaak niet gerelateerd is aan COVID-19 en bij één neonaat om nog onbekende reden. Er werden zeven neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werd één neonaat direct post-partum positief getest en ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige 6 neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis en uit de eerste lijn.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.
Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!
Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen. Aangezien er via NethOSS wekelijks wordt geregistreerd, lopen we iets achter op de actuele situatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: Status aantal gemelde zwangere vrouwen met COVID-19

Grafiek 2: aantal gemelde casus per week

Meer actueel