Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 13 november 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 13 november 2020).

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland.

Tot 13-11-2020 zijn in totaal 2218 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 2218 meldingen, hebben we van 1817 casus aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 1293 vrouwen nog zwanger. Er is één maternale sterfte geweest ten gevolge van covid-19. Er heeft twee keer een intra-uteriene vruchtdood plaatsgevonden bij vrouwen die eerder een covid-19 infectie doormaakte, of er een verband is met de infectie is nog niet duidelijk. Bij beide vrouwen waren kweken post-partum van placenta en vruchtwater negatief voor SARS-CoV-2. Dertien vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 14 op de obstetrische ‘high care’. In totaal hebben nu 151 vrouwen antepartum opgenomen geweest en 16 postpartum.  Van de vrouwen die antepartum opgenomen hebben gelegen, is van 81vrouwen (54%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Bij 59 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=699; 42,8%), koorts (n=440; 26,9%) en griepachtige klachten (n=444, 27,2%).

Therapie:

In 56 casus werd gestart met antibiotica. Er werd in 5 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu en remdesivir. Bij twee vrouwen werd dexamethason toegediend. Er is bij 43 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 30 een O2 masker gekregen en zijn 5 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 4 ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.

Partus:

Van de 524 vrouwen die niet meer zwanger zijn, zijn 14 casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam, waarvan 2 keer een late miskraam. Zesenzestig van de overige 510 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 27 gaat het om een primaire sectio. Van de 39 secundaire sectio’s was in 17 casus sprake van niet vorderende baringen, in 17 casus van verdenking foetale nood en 6 om overige redenen. Van de overige sectio’s is nog niet duidelijk wat de indicatie was. In 28 casus was sprake van vroeggeboorte (20 casus met een termijn <36 weken en 8 casus >36 weken). Er is daarbij twee keer een primaire sectio verricht in verband met ernstige maternale ziekte bij COVID-19 en de bevalling is bij drie vrouwen preterm ingeleid in verband met COVID-19 gerelateerde klachten. Er worden in 28 casus tekenen van dreigende vroeggeboorte beschreven. Zeventien zwangeren kregen corticosteroïden voor foetale longrijping, waarbij in 4 gevallen vanwege COVID-19. De bevalling werd bij 93 vrouwen ingeleid, van wie bij 19 vrouwen vanwege COVID-19. Honderdzevenentwintig vrouwen kregen durante partu pijnstilling: epidurale analgesie (n=67), remifentanil (n=42), epidurale analgesie en remifentanil (n=10), pethidine of morfine (n=6), lachgas (n=2). In 184 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor SARS-CoV-2, één keer de kweek van het vruchtwater en één keer van het navelstrengbloed.

Neonataal:

Van de 515 pasgeborenen (er is in vijf casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 57 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Er heeft neonatale sterfte plaatsgevonden bij één vrouw zwanger van een gemelli, maar dit is niet gerelateerd aan COVID-19. Geen van de neonaten werd direct post-partum positief getest op SARS-CoV-2. Bij 205 neonaten werd gestart met borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis en uit de eerste lijn.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.
Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!
Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen. Aangezien er via NethOSS wekelijks wordt geregistreerd, lopen we iets achter op de actuele situatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: Status aantal gemelde zwangere vrouwen met COVID-19

Grafiek 2: aantal gemelde casus per week

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie

Meer actueel