Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 22 mei 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 22 mei 2020).

Per 1 maart 2020 is NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland.

Tot 21-5-2020 zijn in totaal 201 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. Grafiek 1 en Grafiek 2 geven een overzicht van het type meldingen en een overzicht per week. Grafiek 3 geeft een overzicht van het aantal meldingen per provincie.

Van de 201 meldingen, hebben we van 176 casus korte aanvullende informatie ontvangen en van 128 casus uitgebreide aanvullende informatie.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus zijn 124 vrouwen nog zwanger en 52 vrouwen inmiddels bevallen. Er is één casus gemeld waarbij er sprake is geweest van een miskraam en één casus van een mola zwangerschap. Er heeft helaas één casus van maternale sterfte plaatsgevonden. Patiënte werd drie dagen post-partum opgenomen met klachten en is na langdurige opname en intubatie komen te overlijden als gevolg van pulmonale infectie met multipele longembolieën. Er heeft geen neonatale sterfte plaatsgevonden. Van de 124 nog zwangere vrouwen, zijn 105 vrouwen in thuisisolatie (geweest) met milde klachten. In totaal hebben 7 vrouwen opgenomen gelegen op de intensive care en één patiënte op de obstetrische ‘high care’. Er zijn 65 patiënten opgenomen (geweest) op een obstetrische of interne afdeling in het ziekenhuis, hierin worden ook de vrouwen die peripartum zijn opgenomen meegerekend. Bij 26 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren die passen bij een virale pneumonie. De meest voorkomende beschreven klachten zijn koorts (55,9%), hoesten (65,5%) en kortademigheid (35,4%).

Therapie:

In 27 casus werd medicamenteuze therapie gestart. In 26 van deze casus is gestart met antibiotica. Er werd in twee casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel. In één casus werd tamiflu gestart en één keer remdesevir. In 5 casus werd hydroxychloroquine voorgeschreven. Er is bij 22 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 15 een O2 masker gekregen en zijn 3 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan twee ook op de buik beademd zijn. In een aantal casus wordt beschreven dat een neusbril voldoende was.

Partus:

Zestien van de 49 vrouwen zijn bevallen middels sectio. Bij 8 van deze sectio’s gaat het om een primaire sectio. Van de 7 secundaire sectio’s was in 6 casus sprake van niet vorderende ontsluiting of uitdrijving en in 2 casus van verdenking foetale nood. Er zijn zes casus gemeld waarbij sprake is geweest van vroeggeboorte (3 casus met een termijn <36 weken en 3 >36 weken), en twee casus van dreigende vroeggeboorte waarbij beide patiënten nog zwanger zijn. In totaal is bij 7 vrouwen gestart met corticosteroïden in de zwangerschap. De bevalling werd bij 30 vrouwen ingeleid en 26 vrouwen kregen pijnstilling middels epidurale analgesie of remifentanil. In 11 casus werd aanvullend microbiologisch onderzoek gedaan na de bevalling door middel van vaginale kweken, kweken van het vruchtwater of van de placenta. In één van deze casus was de vaginale kweek positief voor COVID-19.

Neonataal:

Van de 50 pasgeborenen (er is in één casus sprake geweest van een gemelli-zwangerschap) werden 9 neonaten postpartum opgenomen op de afdeling neonatologie. Geen van de neonaten werd positief getest op COVID-19. Drieëndertig neonaten kregen borstvoeding. Daarbij werden geen problemen beschreven.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis. We hebben de verloskundigen uit de eerste lijn ook gevraagd om casus via de contactpersonen te melden.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.

Tot nu toe gaat het melden van de casus goed en wordt het case report form snel ingevuld en teruggestuurd, waarvoor veel dank!

Aangezien er via NethOSS wekelijks geregistreerd wordt, lopen we iets achter op de informatie die via het RIVM beschikbaar is. We zijn inmiddels over op het nieuwe datamanagement programma, dus iedere NethOSS contactpersoon heeft weer een link ontvangen voor meldingen van de afgelopen weken. De volgende link zult u 25 mei ontvangen en zal gaan over meldingen van de afgelopen week dus tussen 18 en 24 mei. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@nethoss-perined.nl

Grafiek 1: Status aantal gemelde zwangere vrouwen met COVID-19

 

Grafiek 2: aantal gemelde casus per week

 

Grafiek 3: Aantal meldingen per provincie

Meer actueel