Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS

Geplaatst op 13 oktober 2021

Onderstaande tekst wordt frequent bijgewerkt, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland.
(datum 13 oktober 2021).

Tot 13-10-2021 zijn in totaal 9506 meldingen gedaan van zwangeren met een bewezen COVID-19 infectie. In de periode 1 maart 2020 tot 1 mei 2021 (alle zwangeren met een positieve PCR of antigeen-test) zijn 9297 meldingen gedaan. Grafiek 1 laat het aantal opgenomen zwangeren en zwangeren op de afdeling, OHCC en IC per week zien.

Van de 9506 meldingen, hebben we van 8434 zwangeren aanvullende informatie ontvangen.

Zwangerschap:

Van deze binnengekomen casus hebben op dit moment 786 vrouwen antepartum opgenomen gelegen en 60 postpartum. Van de vrouwen die opgenomen hebben gelegen, is van 344 vrouwen (44%) bekend dat ze zijn opgenomen vanwege klachten passend bij covid-19. Eenentachtig vrouwen hebben opgenomen gelegen op de intensive care en 63 op de obstetrische ‘high care’, waarvan 20 vrouwen ook op de intensive care opgenomen hebben gelegen. Bij 176 vrouwen is beschreven dat er radiologische afwijkingen waren passend bij een virale pneumonie. De meest voorkomende klachten waren hoesten (n=3595; 44%), koorts (n=2130; 26%) en griepachtige klachten (n=2170; 27%).

Therapie:

Bij 202 vrouwen werd gestart met antibiotica. Er werd in 11 casus beschreven dat werd gestart met een antiviraal middel, zoals tamiflu of remdesivir. Bij 11 vrouwen werd dexamethason toegediend en bij drie tocilizumab. Er is bij 191 vrouwen beschreven dat zij tijdelijke behandeling met zuurstof hebben ontvangen. Van deze vrouwen hebben 52 een O2 masker gekregen en zijn 26 patiëntes geïntubeerd (geweest), waarvan 22 ook op de buik beademd zijn en voor zeven zwangeren werd gestart met ECMO. Voor een aantal zwangeren wordt beschreven dat een neusbril voldoende was. In totaal kregen 57 vrouwen zuurstoftherapie tijdens de bevalling.

Partus:

Er is bij 110 vrouwen gemeld dat er sprake is geweest van een miskraam. Van 4909 vrouwen hebben we aanvullende gegevens ontvangen over de bevalling Het percentage spontane vaginale bevallingen van vrouwen met Sars-CoV-2 in de zwangerschap was 83%. Er werd een sectio uitgevoerd bij de overige 17%. Van vrouwen met klachten rondom de bevalling, bevielen in 73% vaginaal, 13% middels een primaire sectio en 14% middels een secundaire sectio. In 278 casus werden tekenen van een dreigende vroeggeboorte beschreven. In 7% van de zwangerschappen vond een premature partus plaats (2% 36-37 weken; 5% <36 weken). Voor vrouwen met klachten rondom de bevalling beviel 15% prematuur (3% 36-37 weken; 12% <36 weken). Honderdzesenveertig zwangeren kregen corticosteroïden toegediend ter foetale longrijping.

Neonataal:

Er zijn 20 vrouwen gemeld waarbij een intra-uteriene vruchtdood heeft plaatsgevonden na eerdere infectie met Sars-CoV-2. We hebben verder informatie ontvangen van 4711 levend geboren neonaten, waarbij 521 neonaten postpartum opgenomen werden op de afdeling neonatologie. Er zijn vijf neonaten postpartum overleden, waarvan bij één neonaat om nog onbekende reden en bij de overige vier als gevolg van niet direct aan covid-gerelateerde oorzaken. Er werden negen neonaten positief getest op SARS-CoV-2, daarvan werd één neonaat direct post-partum positief getest en ook opgenomen op de NICU met respiratoire insufficiëntie. De overige 8 neonaten werden binnen een week na de geboorte positief getest.

Hoe werkt de registratie?

De registratie verloopt via een contactpersoon in elk ziekenhuis en uit de eerste lijn.  De contactpersonen ontvangen elke week een mail met een link naar een vragenlijst. Als er een melding gedaan is, wordt vervolgens een case report form verzonden met aanvullende vragen.
Het melden van casus lijkt goed te verlopen en de case report forms worden ondanks de vele vragen vlot ingevuld en teruggestuurd door zowel de 1e als de 2e lijn. Heel veel dank voor iedereen die hier een bijdrage aan heeft!
Bovenstaande resultaten zijn een samenvatting van de informatie die we tot nu toe hebben ontvangen. Aangezien er via NethOSS wekelijks wordt geregistreerd, lopen we iets achter op de actuele situatie.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via info@nethoss-perined.nl.

Grafiek 1: aantal opnames op afdeling, OHCC en IC per week

 

Meer actueel