Plastisch chirurgen en gynaecologen verbaasd over uitspraken VWS in Trouw

Geplaatst op 16 oktober 2018

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zijn verbaasd over de uitspraak van het ministerie van VWS in Trouw: “Door onenigheid tussen gynaecologen en chirurgen zit herstel na genitale verminking niet in het basispakket” en herkennen zich hier niet in.

Beide verenigingen hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire leidraad ‘Medische zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (VGV)’.

Zoals ook door onze woordvoerder in Trouw aangegeven, wijkt de ontwikkeling van deze multidisciplinaire leidraad niet af van de ontwikkeling van andere multidisciplinaire documenten. “Als je de meest recente literatuur en onderzoeken mee wilt nemen – en dat wil je – dan neemt de ontwikkeling van een dergelijk document meestal meerdere jaren in beslag”. De definitieve richtlijn wordt voor het einde van het jaar verwacht.

Daarnaast vindt de multidisciplinaire werkgroep dat iedere vrouw het recht heeft om te weten dat een hersteloperatie een optie is, maar benadrukt tegelijkertijd dat zij enkel een medische leidraad schrijft. Wij gaan niet over of dat iets in het basispakket moet komen. Dat is aan de minister.

Meer actueel