Perinatologische zorg in tijden van COVID-19

Geplaatst op 10 april 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 10 april 2020).

Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen omtrent COVID-19 en het sinds 12-03-2020 ingestelde beleid om niet iedereen meer te testen, hebben we de flowchart aangepast waarin we ook suggesties geven voor het perinataal beleid in afstemming met de NVK/KNOV/RIVM. Ook vind je de link naar het RCOG-document, dat de basis vormt voor het Nederlandse beleid. Verder zijn er veel vragen in de praktijk over het afschalen van verloskundige zorg en hoe de prenatale screening en diagnostiek vorm te geven. Hiervoor vind je suggesties in de bijgevoegde documenten. De linkjes naar alle documenten staan onder de afbeelding van de flowchart.

De NVOG, KNOV, NVK en Bo Geboortezorg hebben op 18-03-2020 verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg opgeroepen lokaal afspraken te maken om te zorgen dat de poliklinische baring gewaarborgd kan blijven. NVZ en NFU roepen hun leden op om hier actief aan mee te werken.
De KNOV en NVOG adviseren hun leden de zwangere alleen te laten komen voor routineconsulten. Zwangeren in het ziekenhuis kunnen voor moeilijke en emotionele beslissingen komen te staan. In die situaties is het reëel af te wijken van dit advies. Bij bevallingen adviseren de KNOV en NVOG maximaal 1 gast van de barende toe te staan. De aanstaande moeder kan kiezen wie dat is.

Op 25 maart is in Nederland het document Zwangerschap werk en COVID-19 25 maart 2020 opgesteld voor werkende zwangeren. Voor extra achtergrondinformatie t.a.v. het protocol verwijzen wij naar her RCOG-protocol. Ten aanzien van de richtlijnen omtrent zwangeren/werk in de zorg is de RIVM-richtlijn leidend. Het protocol in de UK is inmiddels wat aangepast en minder streng beschreven. De 28 weken termijn van de Engelsen is overgenomen, maar hierop zijn andere uitgangspunten gemaakt, mede gebaseerd op de adviezen, zoals we hanteren bij andere respiratoire virussen. Dit protocol gaat om zwangeren zonder onderliggend lijden. Voor werkende zwangeren met onderliggend lijden verwijzen wij naar de bijlage van de LCI-richtlijn voor risicogroepen: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/preventiebeleid-hoogrisicogroepen.

Per 1 maart 2020 is de NethOSS gestart met de registratie van COVID-19 positieve zwangeren in Nederland. Zie daarvoor het bericht Update registratie COVID-19 positieve zwangeren in NethOSS.

Het overzicht met veel gestelde vragen van zwangeren op www.allesoverzwanger.nl wordt regelmatig ge-updatet en kan hulp bieden in de spreekkamer.

Meer actueel