Oncologisch gynaecologische zorg in tijden van COVID-19

Geplaatst op 3 april 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 27 maart 2020).

Op 20 maart publiceerden we een eerste schema waarin we aangaven te verwachten dat vrijwel alle centra snel zullen afschalen naar de hoogstnoodzakelijke zorg. Niet alleen vanwege capaciteit, maar vooral ook vanuit patiëntveiligheid. Op dit moment neemt het aantal besmettingen/besmette personen met COVID-19 toe en oncologische patiënten zijn kwetsbaarder, reden om niet alleen operaties uit te stellen, maar ook chemotherapie en/of radiotherapie.

Op 20 maart is Cor de Kroon, voorzitter Commisie Richtlijnen Gynaecologische Oncologie (CRGO), de inventarisatie gestart van de landelijke gynaecologische oncologische capaciteit. Dit is ons centrale punt om te zorgen dat we overzicht hebben en de zorg coördineren zodat alle gynaecologische kankerpatiënten de optimaal mogelijke zorg krijgen. Alle centra zijn hierin vertegenwoordigd.

Op dit moment is de situatie als volgt:

  • Alle centra zijn afgeschaald naar de oranje en rode kolom
  • HIPEC wordt op dit moment niet meer aangeboden

De NVMO heeft het schema verder verbeterd en waar nodig zaken toegevoegd. Zie daarvoor:

Oncologisch gynaecologische zorg in tijden van COVID-19 crisis 27 maart 2020
Gynaecologisch-oncologische zorg in tijden van COVID-19 crisis radiotherapie-chemotherapie-chirurgie-beeldvorming 27 maart 2020

Vanzelfsprekend zullen per individuele patiënt afwegingen worden gemaakt, en waar nodig afgeweken worden van het schema.

Bestuur pijler Oncologie/Werkgroep Oncologische Gynaecologie

Brigitte Slangen, Henriëtte Arts, Marchien van Baal, Cor de Kroon

Meer actueel