Koninklijke onderscheiding voor Herman Oosterbaan

Geplaatst op 5 februari 2018

Herman Oosterbaan is vrijdagmiddag 2 februari jl. verrast met een onderscheiding; hij is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Oosterbaan nam afscheid als gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De koninklijke orde ontving Oosterbaan aan het einde van een middag die was gevuld met een boeiend symposium, gewijd aan zijn vertrek. Het informele congres werd met een even informatieve als humoristische rede geopend door de bekende neurobioloog Dick Swaab (‘Wij zijn ons brein’) en afgesloten met een hilarische voordracht van Oosterbaans collega Mieke Kerkhof.

Sinds 1987 is Herman Oosterbaan als gynaecoloog werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. Hij heeft de Bossche opleiding van arts-assistenten tot gynaecoloog een enorme boost gegeven. Hij was een niet-traditionele opleider, die veel extra tijd in zijn arts-assistenten stak en hen op allerlei manieren hielp, o.a. met publicaties en op sociaal terrein. Ver voor de invoering van het CANMEDS-model, trainde de heer Oosterbaan zijn arts-assistenten al op deze wijze. Gedurende deze periode heeft hij zo’n 50 artsen opgeleid tot gynaecoloog. Herman heeft zich bijzonder ingespannen om de perinatale sterfte in Nederland terug te dringen. Hij stond aan de wieg van de perinatale audit en heeft vanaf 2000 perinatale audits begeleid. Hierdoor is de perinatale sterfte beduidend terug gedrongen. Zijn inzet op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling is al die jaren een voorbeeld en een stimulans geweest.

In de periode 2000-2010 begeleidde Herman 3 promovendi. Medewerking aan promotietrajecten heeft grote betekenis voor de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak.

Van 2004 tot 2008 was hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Hij bekleedde de functie van tweede secretaris. Verder maakte hij deel uit van het Concilium Obstetricum et Gynaecologicum; was hij van 1999 tot 2012 voorzitter van de Stichting Gynaecongres en heeft mede geprobeerd het congres naar een wetenschappelijk hoger niveau te tillen.

Verder was Herman in 2012 betrokken bij de organisatie van het jubileumcongres t.g.v. het 125-jarig bestaan van de NVOG en bij het 50ste Gynaecongres in 2016.

Sinds 2014 is Herman als arts verbonden aan het Internationaal Vocalisten Concours (IVC), een jaarlijks zangconcours voor klassieke zangers en masterclassweken.

Naast dit alles heeft Herman de fusie van de Bossche vakgroepen begeleid, gaf de opleiding tot gynaecoloog op geheel eigen wijze gestalte, staat zijn collegae met raad en daad bij, heeft een grote voorbeeldfunctie voor de vakgroep gynaecologie. Jarenlang was hij boegbeeld van de maatschap Gynaecologie en heeft deze op de nationale kaart gezet. Ook treedt hij op als intermediair tussen IVC en andere specialisten.

De NVOG feliciteert Herman Oosterbaan van harte met de ontvangen Koninklijke onderscheiding.

Meer actueel