Geboortezorg en perinatale sterfte: stabiel beeld na periode van sterke verbetering

Geplaatst op 25 november 2019

Vandaag heeft Perined de cijfers uitgebracht over de Nederlandse geboortezorg en de sterfte rond de geboorte (perinatale sterfte) in 2018. Het perinatale sterftecijfer (7,9 per 1000 geboren kinderen) is vergelijkbaar met dat in 2017. Nadat het sterftecijfer een tiental jaren sterk is gedaald, vlakt deze daling de laatste jaren af. De hoogte van dit cijfer heeft vorig jaar bij een Europese vergelijking geleid tot een middenpositie voor Nederland. De Nederlandse geboortezorg heeft grote stappen gezet, maar we blijven werken aan verbetering.

Voor meer informatie over de perinatale sterftecijfers zie het hele persbericht op de website van Perined.

Meer actueel