Zorgorganisaties gaan massaal voor rookvrij, zo ook de NVOG

23 november 2020

De intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ is 18 november jl. ondertekend door 27 koepel- en beroepsorganisaties, waaronder de NVOG.
Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Om de hele zorg rookvrij te krijgen, hebben we iedereen nodig. Van individuele behandelaren die patiënten helpen om hun laatste sigaret snel uit te maken tot zorgginstellingen die roken binnen en buiten hun organisaties tegengaan voor bezoekers, medewerkers en cliënten. Er is hiermee een belangrijke stap gezet naar het gezamenlijke doel om in 2030 de hele zorg rookvrij te hebben. Samen maken we hier een succes van!”
Zie voor nadere informatie: https://www.rookvrijezorg.com/nieuwspagina/bericht/zorgorganisaties-gaan-massaal-voor-rookvrij.

Specifiek zoeken?