Zikavirus en zwangerschap

Update ZIKA virus en Zwangerschap mei 2017

Aanpassing algoritme

Eind april 2017 is een kleine aanpassing gedaan in het algoritme voor ZIKA virusinfectie (ZIKV) in de zwangerschap in samenwerking met het RIVM (Bijlage 2 Zikavirus en zwangerschap).

– Ongeacht het moment van blootstelling aan het virus, dient altijd een RT-PCR op Zikavirus te worden uitgevoerd in de zwangerschap. De reden is dat in de zwangerschap een langdurige viremie (>3 maanden) kan voorkomen, zowel internationaal, alsook bij Nederlandse vrouwen gedocumenteerd.

– Tevens is het voorkeursmonster voor een RT-PCR, volbloed en niet EDTA-plasma, maar beide kunnen tegelijk worden ingestuurd (Bijlage 1. Diagnostiek zikavirus rivm).

Meldplicht; oproep tot registratie

Sinds 1 november 2016 geldt een meldingsplicht (type C) voor ZIKV-infectie in de zwangerschap (zie LCI-richtlijn Zikavirusinfectie). Onder paragraaf 6.3 staat vermeld hoeveel infecties er in Nederland op dit moment bekend zijn en bij hoeveel zwangeren. Er wordt in het kader van de meldingsplicht via de GGD een follow-up registratie uitgezet, waarbij de medewerking van de verloskundige zorgverleners voor het zwangerschapsdeel onmisbaar is. Tot nu toe valt de respons vanuit het verloskundig veld voor ZIKV bevestigde zwangerschappen nog wat tegen.

Preventie adviezen (reisadvies en transmissierisico)

Het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM neemt het advies over van de WHO en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) met betrekking tot endemische gebieden waar ZIKV voorkomt en het risico op transmissie (Zikavirus landenclassificiatieschema). Hierin staan ook de reizigersadviezen voor zwangeren, vrouwen met een zwangerschapswens en preventie van seksuele transmissie specifiek vermeld. Algemeen advies is dat zwangeren wordt aangeraden niet noodzakelijke reizen naar deze gebieden uit te stellen en indien dit niet mogelijk is, tenminste naar een reizigersadvies en vaccinatiebureau te gaan van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) voor advies. Voor partners terugkerend uit deze gebieden wordt twee maanden beschermde coïtus geadviseerd omdat binnen deze periode seksuele transmissie beschreven is. Dit geldt voor zowel reeds zwangere koppels als koppels met een zwangerschapswens. Deze periode van twee maanden wordt ook internationaal in toenemende mate omarmd.

Addendum_bij_Standpunt_Zikavirus__ZIKV__seksuele_transmissie_en_geassisteerde_voortplanting.