Word lid van de Federatie van VSV’s

16 mei 2023

De Federatie van VSV’s behartigt als brancheorganisatie de belangen van de VSV’s. Vanuit een integrale en multidisciplinaire blik vanuit het werkveld horen en proberen ze in samenwerking met andere partners in de geboortezorg vorm te geven aan de Zorgstandaard en het IZA. De Federatie wordt een steeds belangrijkere partij in de geboortezorg. Zij zit aan alle landelijke tafels en zij nemen belangrijke beslissingen. Onlangs is het VSV-basiskader vastgesteld waaruit blijkt welke extra verantwoordelijkheden en taken er door de multidisciplinaire samenwerking op VSV-niveau liggen.

Het NVOG bestuur doet de oproep om je als VSV aan te sluiten bij de Federatie van VSV’s; ga naar de vergaderingen, breng je stem uit, praat mee. Dan weet je wat er in het land speelt.

 

Specifiek zoeken?