WOG nieuwsbrief – OVHIPEC-2 studie

Februari 2023

De OVHIPEC-2 is een internationale multicenter, open label, gerandomiseerde studie die onderzoekt of het toevoegen van een buikspoeling met verwarmde chemotherapie (hypertherme intraperitoneale chemotherapie – HIPEC) tijdens een primaire debulking Invloed heeft op de algehele overleving van patiënten met stadium-III-ovariumcarcinoom.

HIPEC richt zich op peritoneale metastasen en bewerkstelligt een hoge lokale dosis chemotherapie, zonder toename van systemische bijwerkingen. In combinatie met de hyperthermie, zorgt dit voor een geïntensiveerde behandeling van intra-abdominale ziekte.

Deze studie is een vervolg op de OVHIPEC-1 op, waarvan de resultaten in 2018 werden gepubliceerd. Hierin is aangetoond dat de toevoeging van HIPEC aan de intervaldebulking leidt tot een overlevingswinst van 11.8 maanden (HR 0.67) en een verlengde ziektevrije overleving van 3.5 maanden (HR 0.66).

Voortgang
De OVHIPEC-2 studie is gestart in januari 2020 en de inclusieperiode zal 5 jaar bedragen om een totaal aantal van 538 patiënten te behalen. De tien Nederlands HIPEC centra nemen deel aan de studie (NKI-AVL, AUMC, UMCU, UMCG, MUMC, Radboud, Erasmusmc, MST, LUMC, Catharina). Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie in de opstartfase zijn de inclusies initieel langzamer gegaan dan verwacht. Gelukkig zien we de aantallen inmiddels weer toenemen. Hiernaast zijn ook 16 buitenlandse centra geopend in Frankrijk, Italië, Denemarken, Zweden, Ierland en de Verenigde Staten. Op dit moment zijn centra in India, Zuid-Korea, Australië en Canada zich aan het voorbereiden voor eventuele deelname.

Met trots kunnen we zeggen dat op 3 februari 2023 de 200e patiënt is geïncludeerd, waarvan 64 inclusies in Nederland. Het oorspronkelijke doel was om 438 patiënten in Nederlands te werven. We realiseren ons dat het door capaciteitsproblemen lastig kan zijn om patiënten te includeren voor deze studie. We willen bij deze graag alle deelnemende centra bedanken voor hun bijdrage en aanmoedigen de inclusie voort te zetten. Voor meer informatie en vragen over de studie kunt u contact opnemen met het studieteam, Willemien van Driel (hoofdonderzoeker), Lot Aronson en Madelief Schreuder Goedheijt (studiecoördinatoren) via OVHIPEC@nki.nl.

Clinicaltrials.gov nr: NCT03772028
Website: OVHIPEC2 – studie (Eierstokkanker) | Kanker.nl

WOG nieuwsbrief febr 2023 – OVHIPEC-2 studie

Specifiek zoeken?