Voortplantingsgeneeskundige zorg in tijden van COVID-19

29 mei 2020

Onderstaande tekst wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland. (datum 29 mei 2020).

De pijler Voortplantingsgeneeskunde heeft een eerste aanzet opgesteld om de zorg mogelijk weer op te schalen. Zie daarvoor het bericht op het besloten ledengedeelte van de NVOG-website: Opschalen zorg pijler VPG in tijden van COVID-19 17-04-2020.
In aanvulling daarop heeft de pijler de volgende Patiënteninformatiefolder CORONA en Geassisteerde Voortplanting gemaakt.

In het kader van COVID-19 hebben ZN en ZiNL toegezegd om de uitgestelde fertiliteitsbehandeling bij een patiënte die tijdens de afschaling 43 jaar is geworden, toch te vergoeden. Ziekenhuizen wordt verzocht om patiënten bijgaande mee te geven, de patiënte regelt het zelf met de ziektekostenverzekeraar: Standaardbrief zorgverzekeraar in verband met bereiken leeftijdsgrens en uitstel fertiliteitsbehandeling vanwege coronacrisis

COVID-19 and MAR: a joint statement of ASRM, ESHRE and IFFS

Voortplantingsgeneeskundige zorg in tijden van COVID-19 16-03-2020

Specifiek zoeken?