Speerpunten NVOG

Het bestuur van de NVOG heeft een aantal jaren geleden de volgende missie omarmd:

‘De beste zorg leveren aan iedere vrouwen in elke levensfase’

Vanuit deze missie zijn drie speerpunten gekozen:

1. Implementatie kwaliteitscirkel. Van kennislacune naar succesvolle zorgimplementatie
2. Focus op patiëntparticipatie
3. De toekomst van de zorg en de rol van de gynaecoloog