Implementatie kwaliteitscirkel

De NVOG loopt voorop in richtlijnontwikkeling, het uitvoeren van zorgevaluaties en heeft sinds 2016 ook een zogeheten Kennisagenda; allemaal onderdelen van de kwaliteitscirkel. Doel is de onderdelen van de kwaliteitscirkel beter en sneller op elkaar te laten aansluiten en de implementatie te bevorderen. Daar gaat het uiteindelijk om.

Kennisoverdracht

Samen met de pijlers en koepels zullen afspraken worden gemaakt over hoe we komen van een kennislacune naar een succesvolle implementatie van het resultaat van een studie. Dit is vastgelegd in een door de vereniging gedragen Procedureboek Kwaliteitscirkel.

Hierin zullen we een aantal uitdagende vragen moeten oplossen: o.a. hoe betrekken we iedereen bij de invulling van de kennisagenda, hoe bereiken we consensus over een studieprotocol, hoe verdelen we studies over het land, hoe gaan we om met belangen van academische centra en individuele onderzoekers, wat zijn de verantwoordelijkheden van een ieder, kunnen we iemand hierop aanspreken, etc.

Naast betrekken van de pijlers en koepels bezoeken leden van de werkgroep Kwaliteitscirkel de regio’s om te horen hoe men hierover denkt.

Deelname programma’s

In 2017 deden we, naast de reguliere ZonMW programma’s met zorgevaluaties, mee aan drie andere grote programma’s: Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ), Kennis en Doelmatigheid (K&D) en Leading the Change (LtC). Deze programma’s laten zien dat zorgevaluatie hoog op de agenda staat. Als NVOG kunnen we daar een belangrijke voorlopersrol in spelen. Maar het zal ook een uitdaging worden om al deze studies goed uit te voeren, daar hebben we iedereen de komende jaren hard bij nodig.