Focus op patiëntparticipatie

In het kader van het project Patiëntparticipatie hebben we in 2017 een aantal concrete stappen gezet, te weten:

Patiënten betrekken binnen de NVOG-organisatie

Dat patiënten betrokken moeten worden bij beleid, besluiten, richtlijnen, folders etc. moet doordringen zijn tot in de haarvaten van onze organisatie. In iedere vergadering komen de volgende vragen terug: Kunnen patiënten hierbij betrokken worden? Bij welk punt is de visie van de patiënt het belangrijkste? Patiëntenverenigingen krijgen ruimte in de nieuwsbrieven en in het NTOG. De NVOG sluit actief aan bij de ‘Samen beslissen’-campagne van de FMS.

Patiënten betrekken buiten de NVOG-organisatie

Hoe wordt de hele NVOG zich bewust van het belang van patiëntparticipatie? Welke praktische stappen kunnen hierin worden gezet? Als NVOG willen we een ‘pilot’ initiëren, waarbij een aantal proefmaatschappen een zogeheten patiëntenbuddy krijgen, waarmee ze 4 keer per jaar kunnen reflecteren op hun functioneren, hun plannen, hun visie. Aan het einde van het jaar wordt hier een rapport van gepresenteerd op bijv. de ALV.

Oprichting landelijk patiëntenpanel/netwerk

Het NVOG-bestuur of een specifieke NVOG-koepel, pijler of commissie wil voor een dossier of vraagstuk graag een vraag aan de patiënt voorleggen. Door de oprichting van een (online) patiëntenpanel kan dit structureler worden uitgevoerd met een betere reflectie van patiënten uit onze gehele samenleving. Ook voor de patiëntengroepen die niet van oudsher in een patiëntenvereniging zijn georganiseerd.

Partnerschap bereiken met patiënten(verenigingen)

Als beleidszaken samen met patiëntenvertegenwoordigers worden vormgegeven, waarbij patiënten ook daadwerkelijk een gelijkwaardige stem hebben, wordt het beleid maatschappelijk gezien breder gedragen, met waarschijnlijk grotere slagkracht. Het sleutelwoord hierbij is SAMEN.

Vanuit het NVOG-bestuur stimuleren we dat bestuursleden van patiëntenverenigingen lid worden van de betreffende werkgroepen, waardoor ze aanwezig kunnen zijn bij bijeenkomsten van die werkgroepen.

Voor de indiening/start van Consortiumstudies samen met patiënten een plan van aanpak maken om inclusies gemakkelijker te laten verlopen.

Patiënten(verenigingen) vanaf het begin betrekken bij de ontwikkeling van richtlijnen, voorlichtingsmateriaal en andere NVOG-brede activiteiten.