Visie en beleid

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft als missie om de beste kwaliteit van zorg te leveren voor vrouwen in alle levensfasen. In deze hoedanigheid wil zij de kwaliteit bewaken van de vrouwengezondheidszorg in het algemeen en de gynaecologische, obstetrische, oncologische en voortplantingsgeneeskundige (sub)specialismen in het bijzonder. Als belangenbehartiger stimuleert en ondersteunt zij de maatschappelijke positie van deze specialismen en hun beroepsbeoefenaren.

Hier vindt u de visiedocumenten en beleidsplannen van de NVOG en de VAGO.

Visiedocumenten

Beleidsplannen