Edities

NTOG 2017 | editie 5 met onder meer:

 • Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap
 • Meer dan een splijtzwam, minder dan een mens
 • Thoracale endometriose
 • Hoe slecht is ovariumresectie voor de menopauze?
 • Leeftijd geen verschil bij behandeling ovariumcarcinoom
 • HELLP als uiting van gemetastaseerd blaascarcinoom
 • Posterieure axillaire slingtractie bij schouderdystocie
 • Bevalt het in bad?
 • Onderzoek ovariumcarcinoom: de stand van zaken
 • Inleiden of afwachten bij verwachte macrosomie?
 • Intra-uteriene foetale botresten na APLA

NTOG 2017 | editie 4

NTOG 2017 | editie 3

NTOG 2017 | editie 2