Colofon

Het NTOG verschijnt acht maal per jaar en wordt uitgegeven door GAW ontwerp+communicatie BV te Wageningen.

Hoofdredactie

V. Mijatovic, hoofdredacteur, mijatovic@vumc.nl
J.W.M. Aarts, voorzitter deelredactie gynaecologie
J.W. Ganzevoort, voorzitter deelredactie perinatologie
S.J. Tanahatoe, voorzitter deelredactie voortplantingsgeneeskunde
J. van ’t Hooft, redacteur Crown Initiative
M.J. Janssen, illustrator
R. van de Laar, rubrieksredacteur NOBT-BOBT
F. Vernooij, rubrieksredacteur NOBT-BOBT
A.W. Kastelein, rubrieksredacteur UNO
A.A. de Ruigh, rubrieksredacteur UNO
F. Yarde, namens NVOG-bestuur en VAGO
A.C.M. Louwes, namens NVOG-bureau

Deelredacties

N.O. Alers, redacteur perinatologie
E.A. Boss, rubrieksredacteur NOBT
J.J. Duvekot, perinatoloog
O.W.H. van der Heijden, redacteur perinatologie
K.D. Lichtenbelt, klinisch geneticus
L.L. van Loendersloot, redacteur voortplantingsgeneeskunde
M.H. Mochtar, redacteur voortplantingsgeneeskunde
S.M. Mourad, redacteur gynaecologie
A.C.J. Ravelli, epidemioloog
B.B. van Rijn, redacteur perinatologie
J.G. Smit, redacteur gynaecologie
W.B. de Vries, kinderarts-neonatoloog

Uitgever

Jelle de Gruyter, jelle@gaw.nl

Redactiesecretariaat

GAW ontwerp+communicatie (Judica Velema)
Generaal Foulkesweg 72, 6703 BW Wageningen
t 0317 425880
e ntog@gaw.nl 
i  www.gaw.nl

Advertenties

Brickx, Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag,
dhr. E.J. Velema
m  06 4629 1428
t  070 3228437
i  www.brickx.nl 
e  eelcojan@brickx.nl

Oplage en verschijning

1850 exemplaren 8 x per jaar.