Aanbevolen cursussen

Advanced Suturing Course

Inhoud: dit is een praktische vaardigheidstraining voor chirurgen, gynaecologen en urologen in opleiding.  De cursus heeft tot doel het praktisch bijbrengen van de gevorderde chirurgische technieken met betrekking tot het knopen, hechten en aanleggen van anastomoses in zowel de open als laparoscopische chirurgie. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende hechtmaterialen en naalden. De cursisten krijgen na afloop van de cursus gedurende 6-8 weken de box met het laparoscopisch instrumentarium mee naar huis om zich thuis verder te bekwamen in de aangeleerde technieken. Na 8 weken is er een evaluatie dag waar de vorderingen worden gemeten en de vaardigheden zondig kunnen worden gecorrigeerd.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: cursusdag en terugkomdag
Datum: meerdere data per jaar, zie onderstaande link
Kosten: € 950 voor twee cursusdagen inclusief het gebruik van de oefenbox met laparoscopisch instrumentarium gedurende 6 weken
Locatie: VUmc Amsterdam of Maasstad Ziekenhuis Rotterdam
Aanmelding: https://www.vumc.nl/onderwijs/map/cat-vakinhoudelijke-scholing/cat-cat-vak-algemeen/ASC/

APOG

Inhoud: de Academie voor Psychosomatiek in de Obstetrie en Gynaecologie is een jaarlijkse 2-daagse cursus waarin aandoeningen  in de gynaecologie en verloskunde met een belangrijke psychosociale en/of psychische component centraal staan. De cursus is kleinschalig en praktisch georiënteerd; in kleine groepen wordt casuïstiek besproken en worden de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor lastige gesprekken verfijnd.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: de eerstvolgende cursus vindt plaats op 20-22 april 2022
Kosten: € 425, dit is inclusief lunch, koffie/thee, borrel en driegangen diner de eerste dag, hotelovernachting in Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst (1-persoonskamer) en ontbijt, lunch en koffie/thee de tweede dag
Locatie: Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst, Noordwijk
Aanmelding: https://www.wpog.nl/apog

Basiscursus Urogynaecologie

Inhoud:
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 1-2
Aantal dagen: 2
Datum:
Kosten: € 150
Locatie: Martini Ziekenhuis
Aanmelding:

Beeldvormende Technieken in de Gynaecologie

Inhoud: dankzij de voortschrijdende technologie is het mogelijk geworden de diagnostiek van gynaecologische aandoeningen met uitgebreide beeldvorming tegemoet te treden. Hoewel de gynaecologen vooraan liepen om met de (vaginale) echografie uitgebreide beeldvormende diagnostiek toe te passen is daar thans de 3D echografie, de CT en de MRI aan toegevoegd. Sterker, de mogelijkheden lijken onbeperkt te zijn geworden. Maar wanneer passen we wat toe en  bij welke indicatie. Is de gewone (vaginale) echografie nog wel de goud standaard in de handen van de gynaecoloog? Of moeten we de hulp inroepen van de radiodiagnost om de diagnose endometriose te stellen? Moet elke myoomenucleatie vooraf gegaan worden door een MRI? Kan cavumpathologie  beter voortaan met 3D echo worden vastgesteld? Kortom, er dient een goede balans gevonden worden tussen de verschillende beeldvormende technieken die de gynaecoloog kan aanroepen. Kennis van en achtergrond naar betreffende technologie zal in deze cursus aan bod komen. Vanuit diverse klinische invalshoeken zal de cursist in interactieve sessies wegwijs worden gemaakt in het wel en wee van de diverse nieuwste beeldvormende technieken om straks in de klinische praktijkvoering weer beslagen ten ijs te kunnen komen. De cursusorganisatoren zijn: prof. dr. Frank Willem Jansen en dr. P.J.M. van Kesteren.

Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: 22 september 2022
Kosten: € 175,-
Locatie: ONLINE
Aanmelding: Via de website van Boerhaave Nascholing: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2022/online-beeldvormende-technieken-in-de-gynaecologie-2022/

Cursus Female Urology & Urogynaecology

Inhoud: Urogynaecologie patiënten komen frequent op de poli en hierbij is geen acuut karakter waardoor dit makkelijk in de praktijk geleerd kan worden. Echter wordt de basale urogynaecologie in verschillende klinieken niet standaard geleerd.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: 3-4
Aantal dagen: 2
Datum: eind januari
Kosten: € 800
Locatie: De deelnemers overnachten op een eigen kamer in het Novotel Brainpark. Op donderdagvond is een gezamenlijk diner in Rotterdam. Vervoer naar en van locatie wordt geregeld (met bus).
Aanmelding: Inschrijven kan voor de AIOS gynaecologie als ‘gast’ via de Cursuswijzer op de website van de NVU.
Voor eventuele vragen kun je terecht bij Lucie Kok, l.kok@nvu.nl.

Cursus Operatieve Verloskunde

Inhoud: deze cursus is het vervolg op de cursus praktische cursus stuitligging en schouderdystocie. De cursus beoogt theorie en praktijk diepgaand te behandelen, speciaal door fantoomoefeningen onder begeleiding van ervaren trainers en het hechten van de totaalruptuur op varkens-sfincters en een Masterclass Hemorrhagia post partum (HPP).
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks eerste of tweede vrijdag in oktober
Kosten: € 270, dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart en studieklapper
Locatie: Thuiszorg organisatie ActiVite , gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 8,  Leiderdorp
Aanmelding: http://www.onderwijsrijnland.nl/index.php/agenda-3/agenda-2018/25-algemeen/128-praktische-cursus-operatieve-verloskunde of stuur een e-mail 30 dagen voor de cursus naar: info@onderwijsrijnland.nl

Cursus Stuitligging en Schouderdystocie

Inhoud: de minder goede uitkomst van de vaginale stuitbevalling in Hannah’s omstreden studie wordt wel toegeschreven aan niet goed opgeleide gynaecologen (Erkkola, Finland). Dat er minder vaginale stuitbevallingen plaatsvinden, onderstreept de noodzaak om de gewenste vaardigheden op peil te houden, onder meer door regelmatige oefening op het fantoom. Het begeleiden van de stuitbevalling zal altijd de taak van de gynaecoloog blijven: niet alleen bij de onverwachte stuit of de tweede van een tweeling, maar ook bij de keizersnede zullen de handgrepen van de vaginale stuit nodig blijven om letsel te voorkomen.
Mits objectief voorgelicht zullen er altijd vrouwen kiezen voor een vaginale stuitbevalling. Zij moeten kunnen vertrouwen op handvaardige gynaecologen die terecht zelfvertrouwen uitstralen. In derdewereldlanden zal de vaginale stuitbevalling vaak onontkoombaar blijven.
Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de uitwendige versie en het probleem van de schouderdystocie. Uitwendige versie heeft weer een prominentere rol in de verloskundige praktijk gekregen. Deze cursus beoogt theorie en praktijk hiervan diepgaand te behandelen, ook door fantoom- oefeningen onder begeleiding van enthousiaste en ervaren gynaecologen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: jaarlijks eerste of tweede vrijdag in maart
Kosten: € 270, dit is inclusief lunch, borrel, parkeerkaart en cursusklapper
Locatie: Thuiszorg organisatie ActiVite , gelegen aan de achterzijde van het Alrijne ziekenhuis, het voormalige Rijnland ziekenhuis, locatie Leiderdorp, Simon Smitweg 8,  Leiderdorp
Aanmelding: http://www.onderwijsrijnland.nl/index.php/agenda-3/agenda-2018/25-algemeen/139-praktische-cursus-stuitligging-en-schouderdystocie of stuur een e-mail 30 dagen voor de cursus naar: info@onderwijsrijnland.nl

Fysiologie van de Baring

Inhoud: In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is vastgelegd dat gynaecologen en verloskundigen intensief samenwerken. Met gezamenlijk onderwijs van aio’s en vio’s, samen werken en leren, kunnen competenties ontwikkeld worden die voorbereiden op de beroepspraktijk. Kennis van de fysiologie van de baring is essentieel om pathologie te voorkomen of op tijd te onderkennen en te behandelen. Vanuit de insteek van positieve gezondheid wordt vanuit de overheid steeds meer nadruk gelegd op preventie. Bovendien wordt de rol van gezamenlijke besluitvorming, waarbij de zwangere een centrale rol heeft in beslissingen rondom haar zwangerschap en bevalling, groter. Dit alles komt terug in de thema’s van deze interactieve tweedaagse cursus. Er zijn 10 plaatsen voor aio’s en 10 plaatsen voor vio’s.
Datum: Vrijdag 4 november 2022 (deel 1) en vrijdag 17 februari 2023 (deel 2)
Kosten: € 200
Locatie: Academie Verloskunde Amsterdam (deel 1) en Verloskunde Academie Rotterdam (deel 2)
Aanmelding: voor 1 oktober 2022 via m.groven@av-m.nl onder vermelding van voornaam, achternaam, telefoonnummer, opleidingscluster en -ziekenhuis.

Hysteroscopiecursus voor arts-assistenten

Inhoud: De hysteroscopiecursus voor arts-assistenten is een tweedaagse cursus met als doel het overdragen van theoretische en praktische kennis op het gebied van de hysteroscopie. Op dag 1 worden presentaties afgewisseld met live surgery. De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a. de poliep, het myoom, de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies bij een normaal cavum, de zwangerschapsrest, de niche, het septum en het Asherman syndroom. De behandeling van deze (intracavitaire) pathologie wordt live getoond van de behandelkamer met de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Op dag 2 kunnen de deelnemers ervaring op doen en oefenen met divers hysteroscopisch instrumentarium (bipolaire lis, morcellator, snaar) van verschillende fabrikanten op modellen en simulatoren in het skillslab. De faculty bestaat uit ervaren hysteroscopisten uit verschillende centra in Nederland.
Datum: laatste donderdag en vrijdag van november
Locatie: Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Aanmelding: via Ingrid de Heus – van der Linde, ingrid.vd.linde@catharinaziekenhuis.nl

Third and Fourth Degree Perineal Tears & Episiotomy (Sultan cursus)

Inhoud: obstetrisch sfincter letsel is een belangrijke oorzaak van anale incontinentie. Er is steeds meer bewijs dat zorgverleners onvoldoende in staat zijn om anaal sfincter letsel te herkennen en herstellen. In deze cursus wordt de theorie behandeld en ‘hands-on’ geoefend met diverse rupturen en technieken om deze te herstellen.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: geen advies afgegeven
Aantal dagen: 1 dag
Datum: meerdere data per jaar, zie onderstaande link
Kosten: 310 pond, includes online access to video library (Diagnosis and Repair of Acute Obstetric Perineal Trauma), Online Course Handbook & a copy of the Perineal and Anal Sphincter Trauma Text book given on the day of course
Locatie: Croydon University Hospital, Postgraduate Medical Centre (PGMC), Yellow Zone
Aanmelding: https://www.perineum.net/course/third-and-fourth-degree-perineal-tears-and-episiotomy/2

WOG-cursus Gynaecologische Oncologie

Inhoud: met deze cursus laten we gynaecologen en assistenten in opleiding tot gynaecoloog (aios) op een kritische wijze kennis maken met de richtlijnen en de State-of-the-Art betreffende de diagnostiek, behandeling en follow-up van gynaecologische tumoren.
De cursus bestaat uit vier tumorspecifieke modules, namelijk cervix-, ovarium-, endometrium- en vulvacarcinoom. De deelnemers wordt gevraagd zich actief voor te bereiden op de cursus, waarbij de casuïstiek en referentieliteratuur ruim van te voren wordt toegezonden. Tijdens de cursus wordt deze casuïstiek verder uitgewerkt in kleine groepjes onder begeleiding van 2 tutoren. Nadien wordt een State-of-the-Art overzicht gegeven van de betreffende module. Daarnaast zijn er diverse presentaties die voor de gynaecologische oncologie relevant zijn: beeldvorming, radiotherapie, chemotherapie, rol van de minimaal invasieve chirurgie, erfelijkheid, palliatieve zorg, wetenschappelijk onderzoek, nazorg en follow-up na kanker.
Bij voorkeur te volgen in opleidingsjaar: tweede helft van de opleiding
Aantal dagen: 2 dagen
Datum: jaarlijks in februari
Kosten: Het inschrijfgeld bedraagt

Gynaecoloog/fellow/casemanager 1 pers. kamer € 871
Gynaecoloog/fellow/casemanager 2 pers. kamer € 781
Aios 1 pers. kamer € 595
Aios 2 pers. kamer € 561

Locatie: Kasteel Vaeshartelt, Maastricht
Aanmelding: https://www.scem.nl/agenda/fields-3.html