Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zoekt gynaecoloog

Publicatiedatum
16 januari 2018
Locatie
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Wij zijn op zoek naar een goede en leuke collega gynaecoloog om ons te komen versterken. We vormen nu met zijn zevenen een prima team met uitstekende en collegiale verhoudingen. We oefenen ons vakgebied natuurlijk in de volle breedte uit maar hebben ook allemaal één of meer aandachtgebieden. In verschillende themaspreekuren werken we samen rond bekkenbodemzorg, de seksuologie en fertiliteit (inclusief satelliet IVF). We worden goed en professioneel ondersteund in het ziekenhuis en hebben een goede reputatie in de regio en bij de omliggende ziekenhuizen. Over de jaren hebben we steeds vooraan gestaan bij het omarmen van nieuwe technieken en procedures en we zijn goed geoutilleerd. We bieden ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Door de schaal van onze vakgroep en het ziekenhuis is het relatief eenvoudig veranderingen door te voeren; de beroemde ‘korte lijnen’.

Onze samenwerking met de verloskundigen in de regio is prima, collegiaal, laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen.

Twee jaar geleden hebben we bewust de overstap gemaakt van maatschap naar dienstverband en dat heeft goed uitgepakt. Vooralsnog is er ruimte voor 0,6 fte maar gezien de opbouw van de vakgroep zal zich dat in de toekomst kunnen uitbreiden.

Wij zijn bezig om een geïntegreerd centrum voor ouder en kind op te zetten waar de specialismen Verloskunde en Kindergeneeskunde klinisch en poliklinisch samen komen. We zijn in voorbereiding op de bouw van een Ouder en Kind centrum waar zwangeren, patiënten en ouders graag naar toe komen als dat nodig is.

De functie
Als gynaecoloog bent u verantwoordelijk voor algemene gynaecologische en obstetrische zorg  en voert u alle voorkomende behandelingen uit in de volle breedte. U krijgt de ruimte om te werken binnen uw eigen aandachtsgebied of om een aandachtsgebied op te bouwen.  U bent betrokken bij de opleiding van coassistenten en verloskundigen in opleiding.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden een salariëring zijn conform AMS. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure
We ontvangen uw sollicitatie graag vóór 25 februari, via onderstaande sollicitatiebutton. U kunt uw sollicitatie richten aan de afdeling PO&O.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met dhr. Luik, SE hoofd, te bereiken via telefoonnummer (0592) 325567. Voor meer informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis bezoekt u onze website http://www.wza.nl/.

Informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bestaat sinds 1907 en heeft anno nu ongeveer 250 bedden en 1300 medewerkers. We typeren onszelf als een middelgroot ziekenhuis waar artsen, collega’s en patiënten elkaar kennen. Het WZA staat in het hart van onze regio. Om de regio optimaal te bedienen doen we als vanouds waar we in uitblinken: we hebben korte lijnen, we tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg.

Met huisartsen en andere zorgaanbieders uit de regio werkt het WZA nauw en actief samen. De zorgvraag en de wensen van onze patiënt zijn daarbij leidend. In 2016 ontving het WZA ongeveer 184.000 (poli)kliniekbezoekers. Daarnaast werden circa 25.000 mensen opgenomen, van wie de helft via dagopname. Er zijn ongeveer 9.000 operaties uitgevoerd en er hebben 15.500 SEH-bezoeken plaatsgevonden.

Bekijk alle vacatures