Wilhelmina Ziekenhuis Assen zoekt gynaecoloog

Publicatiedatum
1 oktober 2018
Locatie
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Vacature GYNAECOLOOG
Vacaturenummer GYN 18-06
0,9 FTE volgens AMS
Aanvang per zo spoedig mogelijk

Vanwege de ontwikkelingen in de verloskundige zorg in onze regio zijn wij per direct op zoek naar een goede en leuke collega gynaecoloog. Door de sluiting van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in twee van de ons omringend ziekenhuizen verwachten we een aanzienlijke toename van het aantal partus in onze kliniek. Vanwege de onzekerheid over deze toename kunnen we eerst voor één jaar een aanstelling aanbieden. Daarna, afhankelijk van de ontwikkelingen, kan een vast dienstverband volgen.

We vormen nu met zijn achten een prima team met uitstekende en collegiale verhoudingen. We oefenen ons vakgebied natuurlijk in de volle breedte uit maar hebben ook allemaal één of meer aandachtgebieden. In verschillende themaspreekuren werken we samen rond bekkenbodemzorg, de seksuologie en fertiliteit (inclusief satelliet IVF). We worden goed en professioneel ondersteund in het ziekenhuis en hebben een goede reputatie in de regio en de omliggende ziekenhuizen. Over de jaren hebben we steeds vooraan gestaan bij het omarmen van nieuwe technieken en procedures en we zijn goed geoutilleerd. We bieden ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Door de schaal van onze vakgroep en het ziekenhuis is het relatief eenvoudig veranderingen door te voeren; de beroemde ‘korte lijnen’.

Onze samenwerking met de verloskundigen in de regio is prima, collegiaal, laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen. Drie jaar geleden hebben we bewust de overstap gemaakt van maatschap naar dienstverband en dat heeft goed uitgepakt. We zijn in voorbereiding op de bouw van een ouder- en kindcentrum waar de specialismen Verloskunde en Kindergeneeskunde klinisch en poliklinisch samen komen.


De functie
U zult verantwoordelijk zijn voor de algemene gynaecologische en obstetrische zorg en u kunt de voorkomende behandelingen uitvoeren in de volle breedte. U krijgt de ruimte om te werken binnen uw eigen aandachtsgebied of een aandachtsgebied op te bouwen. U zult betrokken zijn bij de opleiding van co-assistenten en leerling-verloskundigen die we in onze praktijk hebben.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform AMS. De arbeidsovereenkomst wordt vooralsnog aangegaan voor bepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure
We ontvangen uw sollicitatie graag uiterlijk 14 oktober via de mail op vacatures@wza.nl, onder vermelding van het vacaturenummer. U kunt uw sollicitatie richten aan de afdeling PO&O.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met P. Stienstra of M. Glas (beiden gynaecoloog) of A. Spronk (zorgmanager) te bereiken via telefoonnummer 0592-325555.

Informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is met ruim 250 bedden en 1350 medewerkers een volwaardig basisziekenhuis in het hart van de regio Drenthe. Wij willen onze patiënt de best mogelijke en best bij hem passende zorg bieden. Dit doen onze zorgprofessionals in samenspraak met de patiënt, in een gastvrije omgeving. Niet voor niets staat het WZA bekend om zijn korte lijnen en de gemoedelijke sfeer. Maar boven alles staat dat de zorg in het WZA goed en veilig is. Daarnaast willen we onze medewerkers een plezierige werkplek bieden. In het WZA heerst een informele sfeer en is ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Verbeteren en vernieuwen is onlosmakelijk verbonden aan het werken in het WZA.

Bekijk alle vacatures