Wilhelmina Ziekenhuis Assen zoekt een gynaecoloog

Publicatiedatum
21 oktober 2020
Locatie
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

Door het aanvaarden van werkzaamheden in het buitenland door een senior vakgroeplid is binnen onze groep ruimte voor een nieuwe collega gynaecoloog om ons team te komen versterken.
Er staat nu een vacature open van 0,7-0,8 fte die per 1 december 2020 ingevuld kan worden.

We vormen nu met zijn negenen een team met goede collegiale verhoudingen. Recent hebben we meerdere nieuwe collega’s kunnen begroeten waardoor de vakgroep verjongt.
We oefenen ons vakgebied natuurlijk in de volle breedte uit maar hebben ook allemaal één of meer aandachtgebieden. In verschillende themaspreekuren werken we samen rond bekkenbodemzorg, de seksuologie en fertiliteit (inclusief satelliet IVF). We worden goed en professioneel ondersteund in het ziekenhuis en hebben een goede reputatie in de regio en de omliggende ziekenhuizen.
Onze samenwerking met de verloskundigen in de regio is prima, collegiaal, laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen.
Door de jaren heen hebben we steeds vooraan gestaan bij het omarmen van nieuwe technieken en procedures en we zijn goed geoutilleerd. We bieden ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Door de schaal van onze vakgroep en van het ziekenhuis is het relatief eenvoudig veranderingen door te voeren; de beroemde ‘korte lijnen’.
Half oktober wordt ons gloednieuwe (OKC) Ouder- en KindCentrum opgeleverd, daar zijn we trots op.

De functie, onze verwachtingen
Wij zoeken een collega die verantwoordelijk is  voor de  algemene gynaecologische en obstetrische zorg. U kunt de voorkomende behandelingen uitvoeren  in de volle breedte. We moedigen een vakinhoudelijke verdieping, in overleg met u, aan. U zult betrokken zijn bij de opleiding van  coassistenten en leerling-verloskundigen die we in onze praktijk hebben.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform AMS. De arbeidsovereenkomst wordt vooralsnog aangegaan voor bepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure
Wij ontvangen uw sollicitatie graag vóór maandag 2 november 2020 via onderstaande sollicitatiebutton. U kunt uw sollicitatie ook richten aan HR Services.

De selectiegesprekken zullen  op woensdagmiddag 11 november 2020 plaatsvinden.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met P. Stienstra, E. Scheers gynaecologen of A. Spronk clustermanager te bereiken via telefoonnummer 0592-325555.

Voor meer informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis bezoekt u onze website www.wza.nl.

Bekijk alle vacatures