Wilhelmina Ziekenhuis Assen zoekt 2 gynaecologen

Publicatiedatum
21 april 2020
Locatie
Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

De functie
Door pensionering en ontwikkelingen binnen de vakgroep zijn we op zoek naar enthousiaste collega gynaecologen om ons te komen versterken.
Er staan twee vacatures open, één van 0,7 fte per 1 augustus 2020 en één van 0,8 fte die ingevuld kan worden vanaf begin 2021.

De afdeling
We vormen nu met zijn negenen een prima team met uitstekende en collegiale verhoudingen. We oefenen ons vakgebied natuurlijk in de volle breedte uit maar hebben ook allemaal één of meer aandachtgebieden. In verschillende themaspreekuren werken we samen rond bekkenbodemzorg, de seksuologie en fertiliteit (inclusief satelliet IVF). We worden goed en professioneel ondersteund in het ziekenhuis en hebben een goede reputatie in de regio en de omliggende ziekenhuizen. Over de jaren hebben we steeds vooraan gestaan bij het omarmen van nieuwe technieken en procedures en we zijn goed geoutilleerd. We bieden ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Door de schaal van onze vakgroep en het ziekenhuis is het relatief eenvoudig veranderingen door te voeren; de beroemde ‘korte lijnen’.
Onze samenwerking met de verloskundigen in de regio is prima, collegiaal, laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen. Vijf jaar geleden hebben we bewust de overstap gemaakt van maatschap naar dienstverband en dat heeft goed uitgepakt. We zijn midden in een verbouwing waarbij ons nieuwe ouder- en kindcentrum gerealiseerd wordt. De realisatie van dit ouder- en kindcentrum is de start van een aantal ingrijpende verbouwingen in het ziekenhuis waarbij onder andere de IC’s, OK-complex en dagbehandeling faciliteiten zijn betrokken.

Wij vragen
Voor de functie die per 1 augustus 2020 kan worden ingevuld, zoeken wij een collega die verantwoordelijk is voor algemene gynaecologische en obstetrische zorg met de verloskundige zorg als aandachtsgebied. U kunt de voorkomende behandelingen uitvoeren in de volle breedte. U zult betrokken zijn bij de opleiding van coassistenten en leerling-verloskundigen die we in onze praktijk hebben.
Voor de andere vacature die in zal gaan vanaf begin 2021 zoeken wij eveneens een breed inzetbare collega. U krijgt de ruimte om te werken binnen uw eigen aandachtsgebied of een aandachtsgebied op te bouwen. U zult betrokken zijn bij de voorkomende opleidingstaken.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform AMS. De arbeidsovereenkomst wordt vooralsnog aangegaan voor bepaalde tijd.

Sollicitatieprocedure
Wij ontvangen uw sollicitatie graag vóór dinsdag 5 mei 2020 via deze link: https://wza.easycruit.com/vacancy/application/2503139/198545. De selectiegesprekken zullen op dinsdagmiddag 12 mei 2020 plaatsvinden. Een assessment kan in voorkomende gevallen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met P. Stienstra of E. Scheers, gynaecologen of A. Spronk, zorgmanager, te bereiken via het algemene telefoonnummer 0592 –
325555. Voor meer informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bezoekt u onze website www.wza.nl.

Bekijk alle vacatures