Waarnemend Gynaecoloog (0,6 FTE), Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Publicatiedatum
31 juli 2018
Locatie
Assen, Wilhelmina Ziekenhuis

Waarnemend Gynaecoloog, 0,6 FTE volgens AMS
Aanvang zo spoedig mogelijk

In verband met ziekte van onze collega zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een collega gynaecoloog om ons te komen versterken.

De vakgroep vormt met acht gynaecologen een goed team met uitstekende collegiale verhoudingen. We oefenen ons vakgebied in de volle breedte uit maar hebben ook allemaal één of meer aandachtgebieden. In verschillende themaspreekuren werken we samen rond bekkenbodemzorg, de seksuologie en fertiliteit (inclusief satelliet IVF). We worden goed en professioneel ondersteund in het ziekenhuis en hebben een goede reputatie in de regio en de omliggende ziekenhuizen. Over de jaren hebben we steeds vooraan gestaan bij het omarmen van nieuwe technieken en procedures en we zijn goed geoutilleerd. We bieden ruimte voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Onze samenwerking met de verloskundigen in de regio is prima, collegiaal, laagdrempelig en gebaseerd op vertrouwen.
Vooralsnog gaat het om waarneming voor 0.6 FTE ter vervanging van ziekte in de maand augustus, voor de duur van in ieder geval drie maanden en daarna afhankelijk van herstel collega.
Wij verwachten definitief te kunnen uitbreiden, wat mogelijkheden voor de lange termijn biedt.
De functie
Als gynaecoloog bent u verantwoordelijk voor algemene gynaecologische en obstetrische zorg en voert u alle voorkomende behandelingen uit in de volle breedte, inclusief avond-, nacht- en weekend diensten. U bent betrokken bij de opleiding van coassistenten en verloskundigen in opleiding.

Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform AMS. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan in ieder geval voor bepaalde tijd van drie maanden en vervolgens tot maximaal een jaar.

Sollicitatieprocedure
We ontvangen uw sollicitatie graag vóór 5 augustus 2018 gericht aan Ada Spronk, Zorgmanager WZA via ada.spronk@wza.nl

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de eerste twee weken van augustus.

Informatie
Wilt u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Esther Scheers, gynaecoloog telefoonnummer (0592)325270 of Ada Spronk, zorgmanager te bereiken via telefoonnummer (0592) 42225773 of 06 30160390. Voor meer informatie over het Wilhelmina Ziekenhuis bezoekt u onze website www.wza.nl.

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen bestaat sinds 1907 en heeft anno nu ongeveer 250 bedden en 1300 medewerkers. We typeren onszelf als een middelgroot ziekenhuis waar artsen, collega’s en patiënten elkaar kennen. Het WZA staat in het hart van onze regio. Om de regio optimaal te bedienen doen we als vanouds waar we in uitblinken: we hebben korte lijnen, we tonen onze betrokkenheid, en we bieden efficiënte en veilige zorg.
Met huisartsen en andere zorgaanbieders uit de regio werkt het WZA nauw en actief samen. De zorgvraag en de wensen van onze patiënt zijn daarbij leidend. In 2016 ontving het WZA ongeveer 184.000 (poli)kliniekbezoekers. Daarnaast werden circa 25.000 mensen opgenomen, van wie de helft via dagopname. Er zijn ongeveer 9.000 operaties uitgevoerd en er hebben 15.500 SEH-bezoeken plaatsgevonden.

Bekijk alle vacatures