Vacatures Arts in opleiding tot Gynaecoloog (AIOS) cluster Rotterdam

Publicatiedatum
3 januari 2018
Locatie
cluster Rotterdam

Op  05 februari 2018 houdt het Rotterdamse Gynaecologen OpleidingsCluster (RGOC) een selectieronde voor een aantal opleidingsplaatsen met instroommogelijkheid vanaf mei 2018. Tot het RGOC behoren het Erasmus MC Rotterdam, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Amphia Ziekenhuis Breda, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam en Reinier de Graaf Groep Delft.

Opleiding
Het RGOC biedt een inspirerende competentiegerichte opleiding. We verzorgen de volledige opleiding tot gynaecoloog: drie jaar universitair in het Erasmus MC en drie jaar in één of twee van de zes affiliatieziekenhuizen.
De eerste twee jaar van de opleiding, de Basis, wordt gevolgd in één van de Niet-Universitaire (NU) klinieken. Het Speciele derde en vierde jaar wordt universitair doorgebracht. De AIOS is dan competent in de Kern van de Obstetrie en Gynaecologie. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk in de U en gedeeltelijk in één van de NU klinieken. Tijdens deze differentiatiejaren kan de AIOS zich in één van de aandachtsgebieden profileren. Voor uitgebreide informatie verwijzen we naar onze website: http://www.opleidinggynaecoloog.nl/

Functiebeschrijving
Je bent in het bezit van het basisartsdiploma en hebt minimaal één jaar en maximaal vier jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis tot gynaecoloog. Naast ambitie, collegialiteit en enthousiasme beschik je over goede sociale en contactuele vaardigheden. Binnen het RGOC leiden we graag artsen op die zich profileren. Hieronder worden een aantal competenties genoemd die een pré zijn om geselecteerd te worden:

 • Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling blijkend uit één of meerdere van onderstaande competenties
  – promotietraject in de afrondende fase
  – publicatie(s) in een PubMed tijdschrift
  – voltooide 2e academische studie op bachelor niveau
  – succesvol afgelegd MRCOG part-1 examen
 • Aantoonbaar competent om samen te werken zoals actief in een teamsport, orkest of maatschappelijk geëngageerd.
 • Aantoonbaar handvaardig zoals het kunnen bespelen van een muziekinstrument, schilderen e.d.
 • Aantoonbaar kunnen organiseren, zoals het opzetten van een project of bestuurlijk actief binnen een vereniging.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar je wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van de daar geldende CAO zijn van toepassing.

Sollicitatieprocedure
Je wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de RGOC selectieronde wanneer je denkt aan een of meerdere van de bovengenoemde selectiecriteria te kunnen voldoen en wanneer je graag binnen ons cluster in opleiding tot gynaecoloog wilt komen.

 1. Het is een open selectieronde. Wanneer je binnen het RGOC werkzaam bent als ANIOS kun je door de opleidingsgroep worden voorgedragen om mee te doen en op gesprek te komen.
 2. Je stuurt digitaal een sollicitatiebrief met pasfoto en met CV naar onderstaand adres. We verwachten een gemotiveerde brief waaruit blijkt dat je voldoet aan genoemde competenties.
 3. De sollicitatiebrief gaat vergezeld van een volledig ingevulde bijgevoegde vragenlijst.
 4. Je krijgt van het opleidingssecretariaat een bevestiging van ontvangst.
 5. Een leescommissie selecteert de kandidaten voor de selectieronde.
 6. Het staat de leden van de selectiecommissie vrij informatie in te winnen bij de opgegeven referenties.
 7. De selectieronde met opleiders en AIOS vindt plaats op maandag 05 februari 2018 in het Erasmus MC Rotterdam.

Sollicitatiebrief richten aan mw. dr. M.J. ten Kate – Booij, opleider Erasmus MC en voorzitter RGOC.

Sollicitatiebrief, CV en ingevulde vragenlijst (digitaal) – deze is sinds 8-1-2018 gewijzigd – sturen naar:

Mw. P.D.B. Wolff-Hoogendijk, secretaresse en coördinator opleiding AIOS Erasmus MC, e-mail: opleidinggynaecoloog@erasmusmc.nl

Sluitingsdatum: 20 januari 2018

Vóór 27 januari a.s. krijg je bericht of je tot de geselecteerden behoort om op gesprek te komen.

Bekijk alle vacatures