Vacatures Arts in opleiding tot Gynaecoloog (AIOS) cluster Rotterdam

Publicatiedatum
10 december 2018
Locatie
Erasmus MC, Rotterdam

Op 4 februari 2019 houdt het Rotterdamse Gynaecologen Opleiding Cluster (RGOC) selectierondes voor een aantal opleidingsplaatsen met instroommogelijkheid vanaf mei 2019. Tot het RGOC behoren het Erasmus MC Rotterdam, Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Amphia Ziekenhuis Breda, Ikazia Ziekenhuis Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam en Reinier de Graaf Groep Delft.

Opleiding
Het RGOC biedt een inspirerende competentiegerichte opleiding. We verzorgen de volledige zes jarige opleiding tot gynaecoloog in een combinatie Universitair en Niet-Universitair (NU).
De eerste twee jaar van de opleiding, de Basis, wordt gevolgd in één van de NU klinieken. Het Speciele derde en vierde jaar wordt universitair doorgebracht. De AIOS is dan competent in de Kern van de Obstetrie en Gynaecologie. Vervolgens vindt er in de laatste twee jaar differentiatie plaats, gedeeltelijk in de U en gedeeltelijk in één van de NU klinieken. Tijdens het laatste deel van de opleiding kan de AIOS zich in één van de differentiatie gebieden profileren en zich een rolspecialisatie eigen maken. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar ons Regionaal Opleidingsplan op onze website: http://www.opleidinggynaecoloog.nl/

Functiebeschrijving
U bent in het bezit van het basisartsdiploma en hebt minimaal één jaar en maximaal vier jaar klinische ervaring als ANIOS in een opleidingsziekenhuis tot gynaecoloog. Naast ambitie, collegialiteit en enthousiasme beschikt u over goede sociale en contactuele vaardigheden. Binnen het RGOC leiden we graag artsen op die zich profileren. Hieronder worden een aantal competenties genoemd die een pré zijn om geselecteerd te worden:

 • Aantoonbare wetenschappelijke belangstelling blijkend uit één of meerdere van onderstaande competenties:
  – promotietraject in de afrondende fase
  – publicatie(s) in een PubMed tijdschrift
  – voltooide 2e academische studie op bachelor niveau
  – succesvol afgelegd MRCOG part-1 examen
 • Aantoonbaar competent om samen te werken zoals actief in een teamsport, orkest of maatschappelijk geëngageerd.
 • Aantoonbaar handvaardig zoals het kunnen bespelen van een muziekinstrument, schilderen e.d.
 • Aantoonbaar kunnen organiseren, zoals het opzetten van een project of bestuurlijk actief binnen een vereniging.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt bij de instelling waar u wordt geplaatst. De arbeidsvoorwaarden van
de daar geldende CAO zijn van toepassing.

Sollicitatieprocedure
U wordt van harte uitgenodigd mee te doen aan de RGOC selectieronde wanneer u denkt
aan een of meerdere van de bovengenoemde selectiecriteria te kunnen voldoen en wanneer
u graag binnen ons cluster in opleiding tot gynaecoloog wilt komen.

 1. Het is een open selectieronde. Wanneer u binnen het RGOC werkzaam bent als
  ANIOS kunt u door de opleidingsgroep worden voorgedragen om mee te doen en op
  gesprek te komen.
 2. U stuurt digitaal een sollicitatiebrief met pasfoto en met CV naar onderstaand adres.
  We verwachten een gemotiveerde brief waaruit blijkt dat u voldoet aan genoemde
  competenties.
 3. De sollicitatiebrief gaat vergezeld van een volledig ingevulde bijgevoegde vragenlijst.
 4. U krijgt van het opleidingssecretariaat een bevestiging van ontvangst.
 5. Een leescommissie selecteert de kandidaten voor de selectieronde.
 6. Het staat de leden van de selectiecommissie vrij informatie in te winnen bij de
  opgegeven referenties.
 7. De selectieronde met opleiders en AIOS vindt plaats op maandag 4 februari 2019 in
  het Erasmus MC Rotterdam.

Sollicitatiebrief richten aan mw. dr. M.J. ten Kate – Booij, opleider Erasmus MC en voorzitter
RGOC.

Sollicitatiebrief, CV en ingevulde vragenlijst (vragenlijst selectieronde RGOC _2019) sturen naar:

Mw. P.D.B. Wolff-Hoogendijk, secretaresse en coördinator opleiding AIOS Erasmus MC
E-mail: opleidinggynaecoloog@erasmusmc.nl

Sluitingsdatum: 15 januari 2019

U krijgt uiterlijk één week voor de selectieronde bericht of u tot de geselecteerden behoort en
wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Bekijk alle vacatures